Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και τα μαθήματα επιλογής κατά τα δυο εξάμηνα (Α΄ και Β΄ εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Γ΄ εξάμηνο. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

 

1. Ειδίκευση: «Ηλεκτρονική - Κυκλώματα και Συστήματα»

Α' Εξάμηνο 

 • Αναλογικά VLSI Κυκλώματα (7 ECTS)
 • Ψηφιακά VLSI Κυκλώματα (7 ECTS)
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας-Εργαστήριο (8 ECTS)
 • Σχεδιασμός Συστημάτων με Μικροελεγκτές (8 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Ευφυής Ανάλυση Δεδομένων και Αναγνώριση Προτύπων (8 ECTS)
 • Τηλεπικοινωνιακά VLSI Κυκλώματα (8 ECTS)
 • Ειδικά θέματα VLSI (7 ECTS)
 • Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων με FPGAs (7 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS  

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS  

 

2. Ειδίκευση: «Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας»

Α' Εξάμηνο 

 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας και Σήματος - Εργαστήριο (8 ECTS)
 • Σχεδίαση Συστημάτων με Μικροελεγκτές (7 ECTS)
 • Μηχανική Όραση - εκμάθηση (8 ECTS)
 • Μάθημα επιλογής (7 ECTS) 

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Ευφυής Ανάλυση Δεδομένων - Αναγνώριση Προτύπων (8 ECTS)
 • Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (8 ECTS)
 • Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων με FPGAs (7 ECTS)
 • Μάθημα επιλογής (7 ECTS) 

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS  

 

Μαθήματα επιλογής

 • Μετρήσεις και Διαχείριση Δεδομένων στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες (Α΄ Εξαμήνου)
 • Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών (Α΄ Εξαμήνου)
 • Τεχνολογίες και προγραμματισμός διαδικτύου (Α΄ Εξαμήνου)
 • Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας (Β΄ Εξαμήνου)
 • Ατμοσφαιρικά Γεωφυσικά και Σήματα Τηλεπισκόπισης (Β΄ Εξαμήνου)
 • Βιοϊατρικά Σήματα και Εικόνες (Β΄ Εξαμήνου)

 

3. Ειδίκευση: Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος

Α' Εξάμηνο 

 • Δυναμική και Συνοπτική Μετεωρολογία (10 ECTS)
 • Μετρήσεις και Διαχείριση Δεδομένων στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες (10 ECTS)
 • Αλληλεπίδραση Ακτινοβολίας - Ατμόσφαιρας (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Ατμοσφαιρικές Προσομοιώσεις (9 ECTS)
 • Στατιστικές Μέθοδοι στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες (9 ECTS)
 • Ενεργειακή Μετεωρολογία (8 ECTS)
 • Διαχείριση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (4 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS  

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο