Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Τμήμα
Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών & Οικονομικών Επιστημών
Τίτλος Προγράμματος
LLM in Transnational and European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/Mediation (Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση)
Δίδακτρα
3000 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα «LLM στο Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση» προσφέρεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει ενδελεχή ανάλυση του οικονομικού δικαίου, του τραπεζικού δικαίου και της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε διεθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ρυθμίζονται οι διασυνοριακές επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς και στις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης  των διαφορών. Το Πρόγραμμα διανοίγει στους αποφοίτους του ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών σταδιοδρομιών. Απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο διεθνές, ενωσιακό και διεθνικό εμπορικό δίκαιο, στο τραπεζικό δίκαιο, στο δίκαιο εταιρειών, στο δίκαιο των κεφαλαιαγορών, στο χρηματοπιστωτικό δίκαιο και στην εναλλακτική επίλυση διαφορών, καθώς και σε εθνικές ρυθμιστικές αρχές και στον δημόσιο τομέα εν γένει. Τα μαθήματα διδάσκονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. To διδακτικό προσωπικό του Προγράμματος προέρχεται από πανεπιστήμια του εξωτερικού και της ημεδαπής.

Στο Πρόγραμμα «LLM στο Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/ Διαμεσολάβηση» του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι Νομικών, Πολιτικών Επιστημών και Οικονομικών Σχολών, ελληνικών πανεπιστημίων ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τους νόμους 4485/2017 και 4610/2019, όπως ισχύουν.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο