Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση» (LLM in Transnational and European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/Mediation) απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες συγκεντρώνονται με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος, όπως αυτές αναφέρονται στον παρακάτων πίνακα. Το ΠΜΣ «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση» (LLM in Transnational and European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/Mediation) περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, εφόσον είναι πλήρους φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για το Π.Μ.Σ. μερικής φοίτησης διπλασιάζεται. Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών το 40% του συνόλου της διδασκαλίας ή υβριδικά συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση αλλά και επικουρικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • European Economic Law (6 ECTS)
 • Transnational Commercial Law I (6 ECTS)
 • International Commercial Arbitration (6 ECTS)
 • Ιnternational Regulation of the Banking Sector (6 ECTS)
 • Recognition and Enforcement of International Arbitral Awards (3 ECTS)
 • Μediation, ADR & ODR Law (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Transnational Commercial Law II (6 ECTS)
 • Regulation of International Capital Markets and Investment Protection (6 ECTS)
 • Institutional Banking Law: Banking Services - Credit Assurance - Bank Surveillance – Consumer Protection in the Banking Sector (6 ECTS)
 • European & International Competition Law/Antitrust Law (3 ECTS)
 • Mediation and Ombudsman scheme in the Banking Sector (3 ECTS)

Μαθήματα επιλογής (2 εκ των κάτωθι)

 • Legal Aspects of International Finance (3 ECTS)
 • International and EU Tax Law (3 ECTS)
 • Intellectual Property Law (Copyright Law & Industrial Property Law) – Patents, Utility Model Certificates, Industrial Designs (3 ECTS)
 • Mergers and Acquisitions (3 ECTS)
 • International Insolvency Law (3 ECTS)
 • Internet Law and E-BusinessBanking Legal Environment (3 ECTS)
 • Financial Crime (3 ECTS)
 • European Procedural Law (3 ECTS)
 • EU Consumer Law (3 ECTS)
 • Media Law - Telecommunication Law (3 ECTS)
 • Data Protection Law: General Data Protection Regulation (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Dissertation (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γενικό Σύνολο 90 ECTS

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα πλήρους και μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να πραγματοποιηθεί τροποποίηση του προγράμματος.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο