Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Τμήμα
Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τίτλος Προγράμματος
MSc in Energy Building Design (Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων)
Δίδακτρα
2600 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Π.Μ.Σ. “Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων” (MSc in Energy Building Design) έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε θέματα σχεδιασμού κτιρίων με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα και απευθύνεται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) μετά από κύκλο σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων καθώς και ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για όσους φοιτητές επιθυμούν, και κατόπιν σχετικής αίτησης, υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα και ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων) ή/και υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Τα δίδακτρα για το ΠΜΣ “Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων” για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 είναι 2600€*. Το ποσό καταβάλλεται σε δύο δόσεις για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης ή σε τέσσερις δόσεις για τους φοιτητές μερικής φοίτησης στην αρχή κάθε εξαμήνου. Τα δίδακτρα είναι επίσης επιλέξιμα για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,45% – ΟΑΕΔ.

*Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 θα παρέχεται μείωση διδάκτρων 1400€ σε όλους τους φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο