Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τίτλος Προγράμματος
Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα (MBA in Strategic Management and Competitiveness)
Δίδακτρα
4000-4800 ευρώ
Κατευθύνσεις

1. Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA in Strategic Management)
2. Στρατηγικές Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (MBA in Competitiveness and Development Strategies) (πρώην Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών - Competitiveness Strategy of Countries and Regions)

Πρόσθετες Πληροφορίες

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ενώ σε έως και οκτώ (8) εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Στη διάρκεια αυτή περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών για κάθε ειδίκευση στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε ενενήντα (90) φοιτητές ανά έτος.

Τα τέλη φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 4.800 Ευρώ για την κατεύθυνση «Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων» και 4.000 Ευρώ για την κατεύθυνση «Στρατηγικές Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας  και Ανάπτυξης» τόσο για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης όσο και για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. 

Το πρόγραμμα σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. υλοποιείται στην Αθήνα ενώ δύναται να υλοποιηθεί και στην περιοχή της Θεσσαλίας (Βόλος-Λάρισα).

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο