Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα (2019-2020)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ακ.έτος 2019-2020

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για το ΔΠΜΣ "Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα" με τους εξής τρόπους:

 • Με e-mail στη διεύθυνση stratman@econ.uoa.gr στο οποίο θα έχουν επισυνάψει την αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
 • Με αυτοπροσώπως κατάθεση ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 513, Αθήνα Τ.Κ. 105 59, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 12:00 μέχρι τις 15:00.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Στο e-mail αποστολής της αίτησης συμμετοχής, οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να επισυνάψουν σε ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη φόρμα αίτησης συμμετοχής στο ΔΠΜΣ
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Ηλεκτρονικά αρχεία (π.χ. σκαναρισμένα) όλων των Πανεπιστημιακών Τίτλων καθώς και την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία, όπου αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 • Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας
 • Ηλεκτρονικό αρχείο της αστυνομικής ταυτότητας
 • Πρόσφατη φωτογραφία
 • Οι δύο συστατικές επιστολές, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τα άτομα που υπογράφουν την επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση stratman@econ.uoa.gr. Εάν οι συστατικές επιστολές είναι σε έγχαρτη μορφή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τις καταθέσουν σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του ΔΠΜΣ.

Εάν αποστείλετε την αίτηση ταχυδρομικώς ή την καταθέσετε αυτοπροσώπως, παρακαλούμε συμπεριλάβετε στον φάκελο της υποψηφιότητας εκτός της αίτησης συμμετοχής και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη φόρμα αίτησης συμμετοχής στο ΔΠΜΣ
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα όλων των Πανεπιστημιακών Τίτλων, καθώς και την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία, όπου αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου
 • Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου
 • Οι δύο συστατικές επιστολές, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τα άτομα που υπογράφουν την επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνσηstratman@econ.uoa.gr. Εάν οι συστατικές επιστολές είναι σε έγχαρτη μορφή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τις καταθέσουν σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του ΔΠΜΣ.

Τα κριτήρια αποδοχής των ενδιαφερομένων στην "Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα"  είναι τα εξής:

 • Ακαδημαϊκή επίδοση, η οποία προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων που διαμόρφωσαν τον βαθμό του τίτλου σπουδών.
 • Επαγγελματική εμπειρία (επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη)
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες μπορεί να χρειαστεί να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν είτε με συμβατική συνάντηση, είτε μέσω Skype ή άλλου παρόμοιου προγράμματος VoIP.

Για την αίτηση πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της συστατικής πατήστε εδώ.

Παρακαλούμε πάνω στο φάκελο που θα καταθέσετε ή θα αποστείλετε στην γραμματεία, να έχετε σημειώσει την/ις κατεύθυνση/εις που επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα