Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
Τίτλος Προγράμματος
ANIMATION (Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο)
Δίδακτρα
3000 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας οργανώνει από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 -2021 Π.Μ.Σ. με τον τίτλο ANIMATION (Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο) και ιστότοπο: http://animation.uniwa.gr/

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στα ζητήματα της ανάπτυξης υψηλού επιπέδου επιστημονικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στις επιστήμες ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ  και την αξιοποίηση των τεχνικών του animation και των αρχών της οπτικής επικοινωνίας, του σχεδιασμού και της σύνθεσης στην ανάπτυξη και εφαρμογή ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ PROJECTS με καλές πρακτικές ενεργητικής μάθησης. 

Στοχεύει δε: 
•    Στην πρακτική και θεωρητική κατάρτιση στον τομέα του animation και των ψηφιακών κινηματογραφικών μέσων.
•    Στην οριοθέτηση δυνατοτήτων διάδρασης που δίνονται μέσω του animation και των ψηφιακών δημιουργικών εργαλείων στην 4η βιομηχανική επανάσταση.
•    Στην διερεύνηση και ανάπτυξη μέσω του animation σε πολλαπλές εφαρμογές, εφαρμόζοντας καλές πρακτικές ενεργητικής μάθησης στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών και εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

To Π.Μ.Σ. ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ (Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο) απευθύνεται σε κατόχους τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, στους τομείς:
•    Σχολών Εφαρμοσμένων και Καλών Τεχνών 
•    Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών
•    Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης της ΑΣΠΕΤΕ μετά την αποφοίτηση τους από Πανεπιστημιακού επιπέδου και επιπέδου ΤΕΙ Τμημάτων Εφαρμοσμένων και Καλών Τεχνών
•    Λοιποί απόφοιτοι Σχολών και Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, και σε 90 ects. Το ένα εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 1.000 € το κάθε εξάμηνο με συνολικό κόστος 3.000 €, εξαιρουμένων  των δικαιούχων υποτροφίας σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

Ο αριθμός των εισακτέων είναι 25 μεταπτυχιακοί φοιτητές ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο