Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Βιοϊατρικών Επιστημών
Τίτλος Προγράμματος
Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση
Δίδακτρα
3000 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το ΠΜΣ «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση», του Τμήματος «Βιοϊατρικών Επιστημών» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λειτουργεί με επιτυχία από το 2015.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση προηγμένων Βιοϊατρικών Μεθόδων και Τεχνολογιών για τη Διάγνωση και την Πρόληψη των Ασθενειών. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει τα κατάλληλα εφόδια στους κατόχους του Δ.Μ.Σ., ώστε να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και υλοποιούν εργαστηριακά πρωτόκολλα, με τη βοήθεια της σύγχρονης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Ειδικότερα, ο κάτοχος του Δ.Μ.Σ.είναι ικανός να:

  • Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει τις σύγχρονες βιοϊατρικές μεθόδους και την τεχνολογία, με στόχο την έρευνα, τη διάγνωση ή/και την πρόληψη ασθενειών.
  • Κατανοεί, αναπτύσσει, δημιουργεί προηγμένα συστήματα έρευνας ή διάγνωσης ως ειδικευμένο εργαστηριακό επιστημονικό προσωπικό.

Η διάρκεια σπουδών του Π.Μ.Σ. είναι δύο (2) έτη. Στο πρώτο (Α΄) και δεύτερο (Β΄) εξάμηνο σπουδών διδάσκονται από τέσσερα (4) μαθήματα ενώ στο τρίτο (Γ΄) διδάσκονται εξειδικευμένα σεμινάρια και γίνεται η ανάθεση της διπλωματικής εργασίας η οποία ολοκληρώνεται μετά τη λήξη του τέταρτου (Δ΄) εξαμήνου. Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στον Οδηγό Σπουδών.

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 16:00- 20:00, σε αμφιθέατρα, θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και αίθουσες διδασκαλίας του Πα.Δ.Α, διά ζώσης ή/και με ταυτόχρονη δυνατότητα διαδικτυακής σύγχρονης εκπαίδευσης εξ αποστάσεως μέσω πιστοποιημένων πλατφορμών (όπως ενδεικτικά MSTeams, moodle, Skype for business, Uniwa eclass platform κ.α.). Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Τα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών που συμμετέχουν και συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών είναι:

  1. Ανατομίας - Παθολογικής Ανατομίας και Φυσιολογίας – Διατροφής
  2. Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία
  3. Μοριακής Μικροβιολογίας και Ανοσολογίας
  4. Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής σε ένα εκ των θεσμοθετημένων ερευνητικών Εργαστηρίων του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών ή σε συνεργαζόμενα εργαστήρια άλλων ιδρυμάτων, νοσοκομείων ή/και ερευνητικών κέντρων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας, των Σχολών Δημόσιας Υγείας, των Σχολών Θετικών Επιστημών και Τμημάτων Διατροφής, Φυσικής Αγωγής, καθώς άλλων συναφών αντικειμένων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι., καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς αντικειμένου.

Τέλη Φοίτησης

Τα δίδακτρα και για τα τέσσερα (4) Ακαδημαϊκά εξάμηνα φοίτησης ανέρχονται συνολικά σε 3.000€.

Τρόποι πληρωμής διδάκτρων:

  • Σε (4) τέσσερις ισόποσες δόσεις των 750€ ως εξής: πρώτη δόση με την εγγραφή, και οι υπόλοιπες τρεις δόσεις καταβάλλονται με την έναρξη του Β’, του Γ΄ και του Δ΄ εξαμήνου, αντίστοιχα.
  • Σε (20) είκοσι μηνιαίες άτοκες δόσεις των 150€ με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Αλληλογραφίας: tiemps@uniwa.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας με τη γραμματεία του Π.Μ.Σ.: 210.5387.427, 210.5385.690

Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.: https://tiemps.uniwa.gr

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο