Φορέας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Τίτλος Προγράμματος
Master of Arts in Digital Media, Communication and Journalism (Ψηφιακά Μέσα, Επικοινωνία και Δημοσιογραφία)
Δίδακτρα
3000 ευρώ
Κατευθύνσεις

1. European Journalism (Ευρωπαϊκή Δηµοσιογραφία)
2. Digital Media, Culture and Communication (Ψηφιακά Μέσα, Πολιτισμός και Επικοινωνία)
3. Risk Communication and Crisis Journalism (Επικοινωνία της Διακινδύνευσης και Δηµοσιογραφία Κρίσεων)


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο