Φορέας
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Τίτλος Προγράμματος
MSc in Energy: Strategy, Law & Economics (Ενέργεια: Στρατηγική Δίκαιο και Οικονομία)
Δίδακτρα
5000 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Διάρκεια Σπουδών: Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε ένα έτος, δηλαδή δύο εξάμηνα και θερινή περίοδο, για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε ένα (1) επιπλέον εξάμηνο για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης., στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο