Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Τμήμα
Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών & Οικονομικών Επιστημών
Τίτλος Προγράμματος
MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy (Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική)
Δίδακτρα
3000 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική προσφέρεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών, εξειδίκευσης και εμπειρίας στο Ενεργειακό Δίκαιο, τις Επιχειρήσεις, την Ενεργειακή Πολιτική και τη Γεωστρατηγική, καθώς και στη γενικότερη ρυθμιστική παρέμβαση στο εν γένει ενεργειακό τομέα. Προσφέρει ιδιαιτέρως ευέλικτη κατάρτιση που οδηγεί σε ευρύ φάσμα ευκαιριών σταδιοδρομίας σε πολλούς τομείς.

Έμφαση δίνεται στα νομικά, οικονομικά, γεωπολιτικά, επιχειρηματικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που ανακύπτουν και στις πολιτικές, ρυθμιστικές και νομοθετικές λύσεις που προσφέρονται στον ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνή ενεργειακό τομέα, σε σχέση με πηγές και υποδομές ενέργειας, διεθνείς ενεργειακές συναλλαγές, μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας, νομικά, εμπορικά – επιχειρηματικά, ρυθμιστικά, γεωπολιτικά, οικονομικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα, καθώς και στην επίλυση των διαφορών που προκύπτουν στον ενεργειακό τομέα, με σκοπό μια ολιστική και συνολική διεπιστημονική προσέγγιση των ενεργειακών ζητημάτων, επιχειρήσεων και αγορών.

Οι βασικοί στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:

  • Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, επιχειρήσεις και εταιρίες, δικηγορικά γραφεία, δικηγορικές εταιρίες, Ρυθμιστικές Αρχές και δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, που ασχολούνται με όλο το φάσμα των ενεργειακών θεμάτων.
  • Η κατανόηση και προσέγγιση των θεμάτων, που ανακύπτουν στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της αγοράς ενέργειας, των ενεργειακών συναλλαγών, των γεωστρατηγικών και περιβαλλοντικών τους προεκτάσεων και της ταχείας και αποτελεσματικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν, με τη χρήση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης.
  • Η σε βάθος μελέτη των ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση ενεργειακής πολιτικής και σχεδιασμού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και με το ρυθμιστικό πλαίσιο αυτών.
  • Η εμβάθυνση σε διακρατικές, ευρωπαϊκές και συγκριτικές προκλήσεις του ενεργειακού τομέα, που σχετίζονται με θέματα εμπορίου, εταιριών, διεθνών συναλλαγών, δικαίου, οικονομίας, χρηματοοικονομικής και εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών.

Το ΠΜΣ στο Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος απευθύνεται σε πτυχιούχους Νομικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, καθώς και κατόχους τίτλων σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μηχανολόγους, με ισχυρό κίνητρο να σταδιοδρομήσουν σε τομείς που σχετίζονται με την ενέργεια.
Τα μαθήματα διδάσκονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Οι διδάσκοντες του Προγράμματος προέρχονται από πανεπιστήμια τόσο του εξωτερικού όσο και της Ελλάδας.

Τρίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο