Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα
Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
Τίτλος Προγράμματος
Λογοπαθολογία (Εξ αποστάσεως)
Δίδακτρα
με δίδακτρα
Κατευθύνσεις

1. Λογοπαθολογία-Παιδιά
2. Λογοπαθολογία-Ενήλικες

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

Εξ αποστάσεως πρόγραμμα- Τα μαθήματα πραγματοποιούνται online

Απαραίτητο Κριτήριο Εισδοχής στο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στη Λογοπαθολογία είναι η κατοχή πτυχίου στη Λογοθεραπεία

To Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογοπαθολογίας είναι το πρώτο πιστοποιημένο μεταπτυχιακό κλινικό πρόγραμμα στη Λογοπαθολογία στην Κύπρο και την Ελλάδα. Το Πρόγραμμα παρέχει μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Κλινική Λογοπαθολογία, εμβαθύνει τη διεπιστημονική προσέγγιση,  και προάγει ερευνητικές δεξιότητες στη Λογοπαθολογία.

Το Πρόγραμμα έχει ως σκοπό να:

 • Προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά μαθήματα Λογοπαθολογίας με προδιαγραφές υψηλού θεωρητικού, ερευνητικού και κλινικού επιπέδου
 • Παρέχει εμβάθυνση και εξειδίκευση στη Λογοπαθολογία
 • Παρέχει δυνατότητες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε λογοθεραπευτές και να συνεισφέρει στο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών Λογοπαθολογίας με τις τελευταίες εξελίξεις στην θεωρητική και κλινική έρευνα
 • Εκπαιδεύσει τους/τις φοιτητές/τριες στην τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων και εφαρμογή αρχών της Λογοπαθολογίας
 • Ενθαρρύνει την αναλυτική και κριτική σκέψη στη Λογοπαθολογία
 • Προσφέρει μεταπτυχιακή εξειδίκευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας στη Λογοπαθολογία
 • Προετοιμάσει τους/τις φοιτητές/τριες για περαιτέρω σπουδές/έρευνα στη λογοπαθολογία και εξειδικευμένους τομείς
 • Εμπλουτίσει τη γνώση και τις δεξιότητες των φοιτητών/τριών στην εκπόνηση, μελέτη και κριτική αξιολόγηση Έρευνας και Τεκμηρίωσης στη Λογοπαθολογία.

Η κατεύθυνση «Λογοπαθολογία-Παιδιά» στοχεύει να:

 • Παρέχει εξειδικευμένη γνώση και δεξιότητες για την πρόληψη, ανίχνευση, διάγνωση, αντιμετώπιση, και πληροφόρηση όσον αφορά διαταραχές λόγου, γλώσσας, επικοινωνίας, και σίτισης/δυσφαγίας στον παιδικό πληθυσμό
 • Παρέχει γνώση και δεξιότητες για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Λογοπαθολογίας σε παιδιά διαφόρων πολιτισμικών ομάδων
 • Προετοιμάσει τους/τις φοιτητές/τριες για διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα όπως νοσοκομεία, σχολεία, ιδιωτικό τομέα και κέντρα αποκατάστασης παιδιών.

Η κατεύθυνση «Λογοπαθολογία-Ενήλικες» στοχεύει να:

 • Παρέχει εξειδικευμένη γνώση και δεξιότητες για την πρόληψη, ανίχνευση, διάγνωση, αντιμετώπιση, και πληροφόρηση όσον αφορά διαταραχές λόγου-γλώσσας, επικοινωνίας, φωνής και κατάποσης σε ενήλικες
 • Παρέχει γνώση και δεξιότητες για την εφαρμογή εξειδικευμένων υπηρεσιών Λογοπαθολογίας σε ενήλικες διαφόρων πολιτισμικών ομάδων
 • Προετοιμάσει τους/τις φοιτητές/τριες για διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα όπως νοσοκομεία, σχολεία, ιδιωτικό τομέα, και κέντρα αποκατάστασης ενηλίκων.

(Η κατεύθυνση Λογοπαθολογία-Ενήλικες δεν θα προσφερθεί το εαρινό εξάμηνο 2023-2024!)

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης «Λογοπαθολογία-Παιδιά» θα μπορούν να:

 • Αναλύσουν αναπτυξιακές, γλωσσικές και νευρολογικές, λειτουργίες σχετικές με διαταραχές επικοινωνίας σε παιδιά
 • Αξιολογήσουν με τεκμηριωμένες πρακτικές παιδιά με αναπτυξιακές και επίκτητες διαταραχές Επικοινωνίας
 • Σχεδιάσουν και υλοποιήσουν εξειδικευμένα προγράμματα παρέμβασης σε παιδιά με αναπτυξιακές και επίκτητες διαταραχές επικοινωνίας
 • Υποστηρίξουν την κοινωνική και ακαδημαϊκή ένταξη παιδιών με διαταραχές επικοινωνίας με εξειδικευμένες παρεμβάσεις
 • Τεκμηριώσουν την αποτελεσματικότητα κλινικών μεθόδων αξιολόγησης και παρέμβασης σε παιδιά
 • Αξιολογήσουν έρευνα στη Λογοπαθολογία
 • Σχεδιάσουν, ολοκληρώσουν, και παρουσιάσουν έρευνα μεταπτυχιακού επιπέδου.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης «Λογοπαθολογία-Ενήλικες» θα μπορούν να:

 • Αναλύσουν γνωστικές, γλωσσικές και νευρολογικές λειτουργίες σχετικές με διαταραχές επικοινωνίας σε ενήλικες
 • Αξιολογήσουν με τεκμηριωμένες πρακτικές ενήλικες με διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής, και κατάποσης
 • Σχεδιάσουν, υλοποιήσουν, και τεκμηριώσουν προγράμματα παρέμβασης σε ενήλικες με διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής, και κατάποσης
 • Υποστηρίξουν την κοινωνική, ακαδημαϊκή, και επαγγελματική ένταξη ενηλίκων με διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής, και κατάποσης με εξειδικευμένες πρακτικές
 • Τεκμηριώσουν την αποτελεσματικότητα κλινικών μεθόδων αξιολόγησης και παρέμβασης σε ενήλικες
 • Αξιολογήσουν την έρευνα στη Λογοπαθολογία
 • Σχεδιάσουν, εκπονήσουν, ολοκληρώσουν και παρουσιάσουν έρευνα μεταπτυχιακού επιπέδου.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Λογοπαθολογίας προσβλέπει στην περαιτέρω εμβάθυνση των γνώσεων που παρέχονται στο πρόγραμμα πτυχίου, που θα αυξήσει την απασχολησιμότητά τους στην αγορά εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Οι απόφοιτοι/ες του Προγράμματος θα έχουν σημαντικά προσόντα για συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο. Ο σχεδιασμός του Προγράμματος Λογοπαθολογίας ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες τεκμηριωμένης Λογοθεραπευτικής εκπαίδευσης, ετοιμάζοντας τους/τις αποφοίτους στο να ανταποκριθούν στα σύνθετα προβλήματα πρόληψης, διάγνωσης, παρέμβασης, και ενημέρωσης, ειδικά για παιδιά ή ενήλικες. Οι απόφοιτοι/ες θα χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό τους για επαγγελματική αναβάθμιση και ανέλιξη ως εξειδικευμένοι Λογοπαθολόγοι, σε κλινικές και κέντρα Λογοθεραπείας ή Αποκατάστασης, σε νοσοκομεία, στην εκπαίδευση ή σε ερευνητικούς φορείς.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο