Φορέας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Τμήμα
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τίτλος Προγράμματος
Διοίκηση Αθλητισμού
Δίδακτρα
3600 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Αθλητισμού» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄) και τις διατάξεις του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων σπουδών υψηλού επιπέδου στη «Διοίκηση Αθλητισμού» που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τη γνώση, αλλά και να εξοπλιστούν με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσουν αποτελεσματική διοίκηση στο χώρο των αθλητικών κερδοσκοπικών, μη κερδοσκοπικών, δημοτικών και δημόσιων οργανισμών.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο