Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου
Τμήμα
"Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών" και "Πληροφορικής" του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου & "Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας" και "Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής" του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Τίτλος Προγράμματος
Μεταπτυχιακό στην Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Εξ Αποστάσεως)
Δίδακτρα
με δίδακτρα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Εξ αποστάσεως πρόγραμμα - Τα μαθήματα πραγματοποιούνται online.

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Το Μεταπτυχιακό στην Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (MSc Data Analytics and Financial Technology) είναι κοινό Διαπανεπιστημιακό Μ.Π.Σ μεταξύ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. Οδηγεί σε κοινό Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών των δύο Ιδρυμάτων Ανώτατης Eκπαίδευσης χωρίς να απαιτείται η διαδικασία αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Απευθύνεται:
Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους Χρηματοοικονομικών, Λογιστικών, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πληροφορικής.

Στόχος του Προγράμματος

Το Διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην «Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία» αποσκοπεί στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας και στην εκπαίδευση πτυχιούχων στο επιστημονικό πεδίο των χρηματοοικονομικών και της πληροφορικής σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών μέσω των δέκα προσφερόμενων μαθημάτων.

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να μεταφέρει στον/στην φοιτητή/τρια ένα ευρύτατο θεωρητικό και πρακτικό οπλοστάσιο γνώσεων και αναλυτικών δεξιοτήτων ώστε να μπορεί να κατανοεί και να αναπτύξει το αντικείμενο της ανάλυσης δεδομένων και της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Στόχος επίσης είναι να εκπαιδευτούν οι φοιτητές κατάλληλα έτσι ώστε να αναπτύξουν κριτική σκέψη με απώτερο στόχο την παραγωγή έρευνας στο εν λόγω αντικείμενο.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία απαντά στις εξειδικευμένες ανάγκες που δημιουργούνται από τις σύγχρονες και κλασσικές μεθόδους χρηματοδότησης και διαχείρισης κεφαλαιακών πόρων των επιχειρήσεων οργανισμών, των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών εργαλείων, των τραπεζικών αναγκών και μεθόδων, και της δημόσιας εμπλοκής με την άντληση και προσφορά πόρων. Με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν από το πρόγραμμα αυτό οι απόφοιτοι θα μπορούν αφενός να εφαρμόσουν τις νέες μεθόδους και γνώσεις στα αντικείμενα αυτά στον κόσμο των επιχειρήσεων και των οργανισμών, και αφετέρου θα έχουν αποκτήσει το αναγκαίο υπόβαθρο εξειδίκευσης, ώστε να προχωρήσουν την έρευνά τους σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο όπως αυτό του διδακτορικού.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο Δ.Π.Μ.Σ. αποβλέπει:

  • Στην προετοιμασία φοιτητών για την στελέχωση σε υψηλό επίπεδο χρηματοοικονομικών/οικονομικών τμημάτων ή/και διευθύνσεων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
  • Επίσης, στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων που θα βοηθήσουν τη διαδικασία διαχείρισης μεγάλων δεδομένων (Big Data) και τη χρήση της τεχνολογίας για την παροχή χρηματοοικονομικών λύσεων (Financial Technology ή FinTech), λόγω της πρωτοφανούς κλίμακας δεδομένων που παράγονται καθημερινά, καθώς και τις ανάγκες ανάλυσης των δεδομένων για την εξαγωγή πολύτιμης γνώσης στους τομείς των χρηματοοικονομικών.

Τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης των αγορών αλλά και της ανάπτυξης της τεχνολογίας και πληροφορικής, της αύξησης των δεδομένων που συνεισφέρουν μεταξύ άλλων, πηγές όπως ο παγκόσμιος ιστός, τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και η πρόσφατη τάση για ανοικτά δεδομένα. Ως κλάδος, το FinTech αναφέρεται στις νεοσύστατες τεχνολογικές επιχειρήσεις που εμφανίζονται με σκοπό να ανταγωνιστούν τους παραδοσιακούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και προσφέρουν μία σειρά υπηρεσιών, από λύσεις πληρωμών μέσω κινητών τηλεφώνων, πλατφόρμες χρηματοδότησης από το πλήθος (crowdfunding ή διαδικτυακή μικρο-χρηματοδότηση) μέχρι διαδικτυακά εργαλεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου και διεθνείς συναλλαγές με μεταφορές κεφαλαίων. Οι εταιρίες FinΤech προσελκύουν το ενδιαφέρον τόσο των διαφόρων χρηστών των τραπεζικών υπηρεσιών, όσο και των επενδυτικών εταιριών, οι οποίες τις βλέπουν ως το μέλλον του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Έτσι, ο ρόλος της Ανάλυσης Δεδομένων και Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας, που προϋποθέτει άριστη γνώση σύγχρονων θεωριών και πρακτικών Πληροφορικής και Χρηματοοικονομικής, καθώς σε συνδυασμό με την έννοια των μεγάλων δεδομένων προβάλουν νέες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη, στοιχεία που κρίνονται ως ιδιαίτερα σημαντικά στις ημέρες μας.

Γλώσσα διδασκαλίας
Το ΠΜΣ προσφέρεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία» προσφέρεται με τη μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, πλήρους ή μερικής φοίτησης.

Επαγγελματικές Προοπτικές: 
Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία» από το προτεινόμενο Δ.Π.Μ.Σ. θα  διαθέτουν επαρκείς γνώσεις για να ακολουθήσουν διεθνή καριέρα, αναλαμβάνοντας θέσεις καθήκοντος, με ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου γνώσεις στην οργάνωση και διαχείριση του σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Ειδική έκπτωση για αιτήσεις που θα πραγματοποιηθούν για έναρξη σπουδών το Εαρινό Εξάμηνο. Κάνετε την αίτησή σας έγκαιρα για να επωφεληθείτε έκπτωση έως 500 ευρώ στην τελική τιμή των διδάκτρων.

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος στη σελίδα αιτήσεις και εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου θα έρθει σύντομα σε επικοινωνία μαζί σας για να σας ενημερώσει αναλυτικά για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει, τα δίδακτρα, τη διαδικασία εγγραφής καθώς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο