Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Τίτλος Προγράμματος
Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης (MSc in Audio, Video and Broadcasting Engineering)
Δίδακτρα
2100 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

To Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης» («MSc in Audio, Video and Broadcasting Engineering»). Με την επιτυχή περάτωση των σπουδών στο ΠΜΣ, το Τμήμα απονέμει στους αποφοίτους το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης (MSc in Audio, Video and Broadcasting Engineering.

Το ΠΜΣ έχει σκοπό να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να εξειδικευθούν σε πεδία που απαιτούν υψηλή επιστημονική κατάρτιση αλλά και εμπειρία σε τεχνολογίες αιχμής, όπως είναι ο ήχος και η ακουστική, η κινούμενη εικόνα – βίντεο, καθώς και η ψηφιακή μετάδοση (broadcasting) ηχητικού και οπτικού σήματος. Απευθύνεται σε υποψηφίους που επιθυμούν να αποκτήσουν αυξημένα προσόντα, να ενισχύσουν το επαγγελματικό προφίλ τους και να ενδυναμώσουν τις προοπτικές της καριέρας τους κατακτώντας ένα από τα πλέον σύγχρονα πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Το Τμήμα προκηρύσσει κάθε ακαδημαϊκό έτος 25 θέσεις για το ΠΜΣ και γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής μετά από αξιολόγηση φακέλου υποψηφιότητας και συνέντευξη. Οι τίτλοι σπουδών που γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα είναι των ειδικοτήτων του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Επίσης δεκτοί γίνονται τίτλοι όλων των λοιπών ειδικοτήτων Μηχανικού ή Θετικών Επιστημών. Τίτλοι σπουδών άλλων ειδικοτήτων εξετάζονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Επιλογής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητο να προσκομιστεί και η αναγνώριση ισοτιμίας / αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Το ΠΜΣ προσφέρεται σε καθεστώς πλήρους φοίτησης χρονικής διάρκειας 3 εξαμήνων ή μερικής φοίτησης χρονικής διάρκειας 5 (ή 6) εξαμήνων. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 8 στο σύνολο μαθημάτων, από τα οποία 2 υποχρεωτικά και 6 επιλογής, και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση αντιστοιχεί στη συγκέντρωση 90 διδακτικών πιστωτικών μονάδων κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης σε αντικατάσταση συγκεκριμένων μαθημάτων (14 ECTS).

Tα συνολικά τέλη φοίτησης ορίζονται στο ύψος των 2100 ευρώ (700 ή 350 ευρώ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σε καθεστώς πλήρους ή μερικής φοίτησης, αντίστοιχα). Έως και το 30% των εισαγομένων μπορούν να απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης υπό τους όρους του ν.4485/2017, ενώ το ΠΜΣ δύναται να εγκρίνει μειωμένα τέλη φοίτησης και υποτροφίες αριστείας, σύμφωνα με το σχετικό νόμο.

Πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ:

Email: mscavb@uniwa.gr

URL: http://mscavb.eee.uniwa.gr

Facebook

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο