Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα
Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών
Τίτλος Προγράμματος
Research in Marine Sciences (Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες)
Δίδακτρα
1200 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Τρόπος παρακολούθησης: Η διδασκαλία των μαθημάτων, δύναται να πραγματοποιείται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των εξαμήνων. Η διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δύναται να πραγματοποιείται σε ποσοστό έως εβδομήντα τοις εκατό (70%) συνολικά στο πρόγραμμα διδασκαλίας, με το ανωτέρω ποσοστό να μπορεί να ποικίλλει ανά μάθημα, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης.

Η δια ζώσης εκπαίδευση κατά το πρώτο εξάμηνο λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια 11 εβδομάδων διδασκαλίας. Η δια ζώσης εκπαίδευση κατά το δεύτερο και τρίτο εξάμηνο λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εντατικής διδασκαλίας διάρκειας περίπου τριών (3) ημερών κατά την έναρξη και το τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα λαμβάνει χώρα σε εβδομαδιαίες ενότητες, τρίωρης διάρκειας για κάθε μάθημα, με δυνατότητα των φοιτητών/τριών να συμμετέχουν είτε με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του Τ.Ω.Θ.ΒΕ. στη Μυτιλήνη, είτε μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης διδασκαλίας Open eClass/Big Blue Button, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, είτε μέσω άλλων σχετικών πλατφορμών διδασκαλίας (π.χ. zoom).

Γλώσσα διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Αγγλική.

Αριθμός Εισακτέων: Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο