Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Τίτλος Προγράμματος
Εργαστηριακή Έρευνα στη Μοριακή Βιολογία
Δίδακτρα
Δωρεάν
Πρόσθετες Πληροφορίες

Αριθμός εισακτέων: 10 άτομα

Αντικείμενο - Σκοπός

Το παρόν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, στην ανάπτυξη της έρευνας, στην ικανοποίηση εκπαιδευτικών ερευνητικών αναγκών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας και στην προετοιμασία για διδακτορικές σπουδές καθώς παρέχει υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε σύγχρονα πεδία της Μοριακής Βιολογίας (που αποτελεί βασικό γνωστικό αντικείμενο του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής).

Στα πεδία της Μοριακής Βιολογίας όπως είναι η μοριακή αγροβιολογία, η μοριακή φαρμακολογία, η μοριακή εμβρυολογία, η μοριακή ανοσοβιολογία, η μοριακή διαγνωστική, η μοριακή νευροβιολογία, η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης, η ολοκληρωμένη ανάλυση γονιδιακών και πρωτεΐνικών δικτύων και δικτύων σηματοδότησης, η μοριακή φυσιολογία και παθοφυσιολογία, η εξέλιξη των βιολογικών δικτύων και των μοριακών μηχανισμών, η γονιδιωματική, η μεταγραφωμική, η πρωτεϊνωματική, η βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας και δικτύων βιομοριακών αλληλεπιδράσεων, η μοριακή συνθετική βιολογία, η μοριακή βιολογία συστημάτων, η ανάλυση συστημάτων συμβιωτικών κοινοτήτων οργανισμών, η δομή και η δυναμική γονιδιώματος και επιγονιδιώματος. 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο