Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τίτλος Προγράμματος
Διεθνείς Διαπραγματεύσεις (MSc in Ιnternational Negotiations)
Δίδακτρα
4200 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Οι σπουδαστές του προγράμματος θα:

  • αποκτήσουν μια καλή κατανόηση των βασικών εννοιών και θεμάτων στη θεωρία και την πρακτική των διαπραγματεύσεων,
  • εξοικειωθούν με τους μηχανισμούς, τις τακτικές και τις στρατηγικές που οδηγούν είτε σε αποτυχίες διαπραγμάτευσης είτε σε επιτυχή αποτελέσματα διαπραγμάτευσης,
  • κατανοήσουν τις σημαντικότερες παραμέτρους που καθορίζουν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο διαφορετικών διεθνών θεσμικών πλαισίων,
  • είναι σε θέση να αναλύουν περιπτώσεις διεθνούς διαπραγμάτευσης  (case- studies) και να αξιολογούν τις  στρατηγικές διαπραγμάτευσης, τις διαδικασίες , τις στρατηγικές και τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης,
  • είναι σε θέση να κατανοήσουν το ρόλο και τα εργαλεία της διπλωματίας στις διεθνείς διαπραγματεύσεις,
  • αποκτήσουν  γνώσεις και τεχνογνωσία στο αντικείμενο της  διαπραγμάτευσης  προκειμένου να ανταποκριθούν στις  απαιτήσεις της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των σπουδών, οργανώνονται Σεμινάρια και Ασκήσεις Προσομοίωσης Διαπραγματεύσεων, εντός του πλαισίου των μαθημάτων ή επιπλέον αυτών.
Οι δράσεις αυτές, που πραγματοποιούνται από έμπειρους και καταρτισμένους ειδικούς, εμπλουτίζουν τις γνώσεις των φοιτητών και οξύνουν τις διαπραγματευτικές δεξιότητές τους.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο