1. Το πρόγραμμα είναι εντατικό και πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. Φ5/89656/Β3 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1466/τ.Β΄/13-8-2007) που αφορά στην Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.).

2. Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο 

 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομική Διπλωματία 5 Π.Μ.
 • Ανάλυση Διαπραγματεύσεων και Διαπραγματευτικό Περιβάλλον 5 Π.Μ.
 • Διαπραγματεύσεις και Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί 5 Π.Μ.
 • Διαμεσολάβηση και Επίλυση Συγκρούσεων 5 Π.Μ.

2 μαθήματα επιλογής από τα 4

 • Διαχείριση Κρίσεων και Λήψη Αποφάσεων 5 Π.Μ.
 • Θεσμοί και Διαπραγματεύσεις στην ΕΕ 5 Π.Μ.
 • Ψυχολογία και Διαπραγματεύσεις 5 Π.Μ.
 • Επίλυση Διεθνών Επενδυτικών (Οικονομικών) Διαφορών 5 Π.Μ.

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Παίγνια, Στρατηγικές Αποφάσεις και Διαπραγματεύσεις 5 Π.Μ.
 • Ανάλυση Πληροφοριών 5 Π.Μ.
 • Σεμινάριο Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας * 10 Π.Μ.

2 μαθήματα επιλογής από τα 4

 • Δομή και Λειτουργία του Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου Οικονομικού Συστήματος 5 Π.Μ.
 • Διεθνές Εμπόριο, Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικές Διαπραγματεύσεις 5 Π.Μ.
 • Ειδικά Θέματα Διπλωματίας της ΕΕ 5 Π.Μ.
 • Διεθνές και Διπλωματικό Δίκαιο 5 Π.Μ.

Σύνολο 30 ECTS

 

Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας 15 Π.Μ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 75 Π.Μ.

 

*Λόγω της φύσης του μαθήματος (συλλογή, ταξινόμηση και μελέτη ερευνητικών ερωτημάτων, εμπειρικών δεδομένων και βιβλιογραφίας, παρουσίαση αποτελεσμάτων βιβλιογραφίας, σύνδεση με συγγραφή διπλωματικής εργασίας) το συγκεκριμένο μάθημα περιλαμβάνει πολλαπλά ερευνητικά σεμινάρια που θα προσφέρονται σε ολιγομελείς ομάδες φοιτητών.

3. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

4. Το παραπάνω Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο