Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Τίτλος Προγράμματος
Φυτό-Ριζόσφαιρα-Έδαφος: Η ολοκληρωμένη διαχείριση της θρέψης των καλλιεργούμενων φυτών
Δίδακτρα
3800 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Αριθμός Εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. κατ’ έτος, ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους είκοσι (20) και κατ’ ελάχιστο στους πέντε (5).

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας
Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας του Π.Μ.Σ. θα είναι η ελληνική ή/και η αγγλική. Απαιτείται επαρκής γνώση της αγγλικής.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο