Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Τμήμα
Πληροφορικής και Τηλεματικής
Τίτλος Προγράμματος
Επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορική (MPhil in Computer Science - Informatics)
Δίδακτρα
1000 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Απώτερος στόχος του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών σε ερευνητικά θέματα αιχμής στα αντικείμενα της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας, όπως ενδεικτικά στα ερευνητικά πεδία της με μαθήματα Επιστήμης Δεδομένων, Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Γνωστικής υπολογιστικής, Συστημάτων Λογισμικού και Αλγορίθμων, Ενσωματωμένων συστημάτων και Ρομποτικής, Υπολογιστικών Υποδομών, Υπηρεσιών και Συστημάτων, Ασφάλειας συστημάτων και Κρυπτογραφίας, Διοίκησης Τεχνολογίας, Τεχνολογίας Συστημάτων, Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Δικτύων, Διαδικτύου των Πραγμάτων κ.λπ.

Απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων Επιστήμης των Υπολογιστών, Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών, Θετικών Επιστημών και συναφών αντικειμένων.

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) άτομα κατ’ έτος. Στο ΠΜΣ μπορούν να μετεγγραφούν φοιτητές/-τριες, που φοιτούν στο πρόγραμμα τρίτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής ως υποψήφιοι/-ες διδάκτορες.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΜΔΕ-ΕΧ), ορίζεται σε, κατ’ ελάχιστο, τρία (3) εξάμηνα για πλήρη φοίτηση. Το πρώτο εξάμηνο οι συμμετέχοντες εξειδικεύονται στα γνωστικά αντικείμενα που πραγματεύεται το Π.Μ.Σ. και εκπονούν εργασίες στα αντικείμενα αυτά, ενώ στο 2ο και 3ο εξάμηνο εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία με ερευνητικό προσανατολισμό. Σε περίπτωση μερικής φοίτησης οι ανωτέρω χρόνοι διπλασιάζονται αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4485/2017. Κατ’ αναλογία, για τη μερική φοίτηση η έρευνα στις θεματικές ενότητες θα εκπονείται στο 1ο και 2ο εξάμηνο και θα ακολουθεί η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας για 4 εξάμηνα.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο