Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Τίτλος Προγράμματος
Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας (Geopolitical Analysis, Geostrategic Synthesis and Defence and International Security Studies)
Δίδακτρα
5100 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Υποτροφίες

Το ΠΜΣ χορηγεί κατ' έτος υποτροφίες συνολικού ύψους έως 5.000 € σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του, σύμφωνα με την κατ' ακαδημαϊκό έτος οικονομική δυνατότητά του και εφόσον δεν καλυφθούν όλες οι προβλεπόμενες δωρεάν θέσεις φοίτησης (30% των εισακτέων) του αρθ. 85 του ν. 4957/2022. Τα κριτήρια απόδοσης και κατανομής των υποτροφιών, που είναι δυνατό να χορηγούνται και υπό μορφήν εκπτώσεως ή απαλλαγής από τα καταβαλλόμενα δίδακτρα, εξειδικεύονται με απόφαση της Συνελεύσεως του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται έπειτα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και βασίζονται: 

  • στην επίδοση του φοιτητή στις εισαγωγικές εξετάσεις και στην κατάταξή του κατά τη διαδικασία εισαγωγής,
  • στην επίδοση του φοιτητή στα μαθήματα του ΠΜΣ, κατά εξάμηνο σπουδών

2. Επίσης, χορηγεί κατ' έτος μία (1) υποτροφία σε αριστούχους αποφοίτους του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, μία (1) υποτροφία σε αριστούχους αποφοίτους του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και μία (1) υποτροφία σε αριστούχους αποφοίτους της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Σημειώνεται ότι, οι υπότροφοι δεν απαλλάσσονται των εισαγωγικών εξετάσεων, αλλά αυτές θα έχουν το νόημα της σειράς κατατάξεως και θα υπολογιστούν και στον βαθμό του πτυχίου τους.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο