Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τμήμα
Κοινωνικών Επιστημών
Τίτλος Προγράμματος
Σχολική Ψυχολογία
Δίδακτρα
με δίδακτρα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Δια ζώσης πρόγραμμα (με φυσική παρουσία στην Κύπρο/φοίτηση στην Κύπρο)- Για τα online προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας πατήστε εδώ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πτυχίου Ψυχολογίας που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον εφαρμοσμένο κλάδο της εκπαιδευτικής ψυχολογίας, που είναι γνωστός ως σχολική ψυχολογία. Αυτός ο κλάδος εστιάζεται στην εξακρίβωση εμποδίων στη μάθηση (π.χ. μαθησιακές δυσκολίες, κοινωνικο-συναισθηματικά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών) και στην εφαρμογή παρεμβάσεων για να την επίλυσή τους. Ένας βασικός ρόλος των σχολικών ψυχολόγων ως επαγγελματίες είναι να παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά, νέους και οικογένειες στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα ασφαλές, υγιές και υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον. Σε αυτή τη βάση, κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην εφαρμογή κλινικών αρχών και στη χρήση ειδικών εργαλείων για τη διάγνωση, αντιμετώπιση και πρόληψη προβλημάτων συμπεριφοράς, συναισθηματικών προβλημάτων ή/και δυσκολιών μάθησης στο σχολείο, καθώς και στη συμβουλευτική μαθητών και γονέων.

Οι απαιτήσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση στη Σχολική Ψυχολογία. Η πρακτική άσκηση οδηγεί στην επίτευξη του τελικού στόχου που είναι η διαμόρφωση Σχολικών Ψυχολόγων που δύνανται να εγγραφούν στο μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέσα από την Πρακτική Άσκηση Ι και Πρακτική Άσκηση ΙΙ δίνεται στους φοιτητές η ευκαιρία να εφαρμόσουν τις δεξιότητες που έμαθαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τους εκπαίδευσης, κάτω από άμεση επαγγελματική εποπτεία. Κατά τη διάρκεια των περιόδων Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές αναμένεται να συμπληρώσουν τουλάχιστον 1000 ώρες εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης έτσι ώστε να πληρούνται τα κριτήρια για εγγραφή τους στο Μητρώο Επαγγελματιών Ψυχολόγων και απόκτηση Επαγγελματικής Άδειας Ψυχολόγου (βλ. Περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμος).

Ευκαιρίες Εργοδότησης

Οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες στη χρήση και αξιολόγηση διαγνωστικών τεστ (π.χ. τεστ νοημοσύνης και τεστ σχολικής επίδοσης), στη συγγραφή εκθέσεων ψυχοεκπαιδευτικών εκτιμήσεων (psychoeducational evaluation reports), στο σχεδιασμό και εφαρμογή προληπτικών και παρεμβατικών προγραμμάτων (prevention and intervention programmes), καθώς και στη συμβουλευτική μαθητών και γονέων. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, το οποίο συμπεριλαμβάνει περισσότερες από 1000 ώρες εποπτευόμενης Πρακτικής Άσκησης σε σχολεία, οι απόφοιτοι θα μπορούν να εγγραφούν ως επαγγελματίες ψυχολόγοι στο Μητρώο Ψυχολόγων και να εργαστούν σε σχολεία ή σε ιδιωτικό γραφείο. Όλοι οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν λάβει άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος του Σχολικού Ψυχολόγου στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Το πρόγραμμα προετοιμάζει επίσης τους απόφοιτους για ακαδημαϊκή καριέρα στον τομέα της Εκπαιδευτικής ή Σχολικής Ψυχολογίας μέσω της εκπόνησης Μεταπτυχιακής Εργασίας. Η εκπόνηση ενός ουσιαστικού ερευνητικού έργου καθιστά απόφοιτους που επιθυμούν να επιδιώξουν διδακτορικές σπουδές πολύ καλούς υποψήφιους.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο