Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Τμήμα
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Τίτλος Προγράμματος
Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
Δίδακτρα
Δωρεάν
Πρόσθετες Πληροφορίες

Επαγγελματικές Προοπτικές των Αποφοίτων

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας προετοιμάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με δεξιότητες και επιστημονικά/ερευνητικά εφόδια που τεκμηριώνουν τη συστηματική και συγκριτική εθνογραφική ανάλυση, την τεκμηριωμένη επιστημολογικά και κοινωνικά ευαίσθητη προσέγγιση και κατανόηση των κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών φαινομένων, την καινοτόμα σκέψη και οπτική, την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και τον ψηφιακό πολιτισμό. Επομένως, ο/η Κοινωνικός/η Ανθρωπολόγος μπορεί να αναπτύξει την επαγγελματική του/της δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, των Διεθνών Οργανισμών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, παρεμβαίνοντας είτε άμεσα με σκευή την επιστημονική εξειδίκευση σε χώρους όπως η εκπαίδευση, τα ερευνητικά κέντρα, τα εθνογραφικά μουσεία και σε ποικίλους εργασιακούς χώρους, είτε έμμεσα, ως σύμβουλος σε εθνικούς/περιφερειακούς ή τοπικούς φορείς, όπως Υπουργεία, Τοπική/Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Ανεξάρτητες Αρχές, Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση, η τεχνολογία και ο ψηφιακός πολιτισμός ευρύτερα.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο