Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Οι σπουδές για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία ολοκληρώνονται σε δυο ακαδημαϊκά έτη. Στα τρία πρώτα εξάμηνα (ΧΕ και ΕΕ του πρώτου έτους και ΧΕ του δεύτερου) οι φοιτήτριες/τές παρακολουθούν μαθήματα, ενώ στο ΕΕ εξάμηνο του δεύτερου έτους εκπονείται και κατατίθεται η διπλωματική εργασία. Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 10 μονάδες ECTS (9 μαθήματα x 10 ECTS = 90). Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Γενικό σύνολο για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος: 120 ECTS.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η απουσία σε παραπάνω από δύο (2) διαλέξεις μαθημάτων ανά μάθημα εξαμήνου επισύρει, μετά από απόφαση της Συνέλευσης, τη διαγραφή από το ΠΜΣ. Εκτός από τα τρία (3) μαθήματα του κάθε εξαμήνου που οι φοιτήτριες/τές οφείλουν να επιλέξουν, τα υπόλοιπα μπορούν να τα παρακολουθούν με την ιδιότητα του/της ακροατή/ακροάτριας ύστερα από συνεννόηση με τον/την διδάσκοντα/διδάσκουσα.

Βιβλιογραφική έρευνα-συγγραφή-δημοσίευση: μέθοδοι, τεχνικές, και πρότυπα στο ακαδημαϊκό περιβάλλον.
Πριν από την έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν υποχρεωτικά να παρακολουθήσουν τρία τρίωρα μαθήματα με αντικείμενο: «Βιβλιογραφική έρευνα-συγγραφή-δημοσίευση: μέθοδοι, τεχνικές, και πρότυπα στο ακαδημαϊκό περιβάλλον».

 

Α' Εξάμηνο 

 • Ζητήματα επιστημολογίας κοινωνικών επιστημών (10 ECTS)
 • Συμβολικά Συστήματα και Θρησκευτικά Κινήματα: ανθρωπολογικές προσεγγίσεις (10 ECTS)
 • Ζητήματα Ιστοριογραφίας: ιδεολογικές χρήσεις και κριτικές προσεγγίσεις του παρελθόντος (10 ECTS)
 • Κριτικές σπουδές λόγου (10 ECTS)
 • Χώρος, πόλεις και εξουσία (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο

 • Πολιτισμός και Οικονομία: κλασσικές και σύγχρονες θεωρήσεις του καπιταλισμού (10 ECTS)
 • Έγκλημα, παγκοσμιοποίηση και διαπολιτισμικός διάλογος (10 ECTS)
 • Ανθρωπολογία της Εργασίας: μορφές παραγωγής και παγκόσμιες υπεργολαβίες (10 ECTS)
 • Πολιτική των ταυτοτήτων: εθνικισμός, μειονότητες, πολυπολιτισμικότητα (10 ECTS)
 • Ανθρωπολογία της μετανάστευσης και των προσφυγικών μετακινήσεων (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο

 • Κριτική θεωρία δικαιωμάτων (10 ECTS)
 • Βιοπολιτική και Φύλο: θεωρίες για το υποκείμενο και την εξουσία (10 ECTS)
 • Ανθρωπολογία του Σαμανισμού: πολιτικές και θεραπευτικές διαστάσεις (10 ECTS)
 • Κριτική ανθρωπολογία της ανθρωπιστικής δράσης (10 ECTS)
 • Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις του Ψηφιακού Πολιτισμού (10 ECTS)
 • Global transformations and the Balkans (18th21st centuries). Historical and anthropological perspectives ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ' Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Οδηγός Σπουδών (2022-2024)

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο