Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Διαιτολογίας και Διατροφολογίας & Ιατρικής
Τίτλος Προγράμματος
Lifestyle Medicine (Ιατρική του Τρόπου Ζωής)
Δίδακτρα
6000 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το διατμηματικό ΠΜΣ του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (ΤΔΔ) της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας, και του Τμήματος Ιατρικής (ΤΙ) της Σχολής Επιστημών Υγείας αποσκοπεί:

  • Στην παραγωγή καταρτισμένων επιστημόνων στο νέο και αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής του Tρόπου Ζωής (Lifestyle Medicine), με έμφαση στην πρόληψη της ανάπτυξης μη μεταδιδόμενων χρόνιων νοσημάτων μέσω των βασικών της πυλώνων που είναι η σωματική άσκηση και δραστηριότητα, η κατάλληλη διατροφή, η διαχείριση του στρες, η αλλαγή συμπεριφοράς, η σεξουαλική υγεία, υγεία και περιβάλλον, διακοπή καπνίσματος, επιβλαβής χρήση αλκοόλ, και υγιεινή του ύπνου.
  • Απώτερος στόχος της εφαρμογής των γνώσεων, θα είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγείας όλων των πολιτών ανεξαρτήτως κατάστασης υγείας.
  • Οι εκπαιδευόμενοι θα ενισχύσουν τα ηγετικά χαρακτηριστικά τους ώστε να λάβουν θέση στον παραγωγικό ιστό και να παράσχουν αποτελεσματική συμβουλευτική σε θέματα προαγωγής ενός υγειούς τρόπου ζωής με κύριο γνώμονα την προαγωγή της υγείας.

Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ μελλοντικά θα στελεχώσουν Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φορείς δημόσιας υγείας και πρόληψης ασθενειών, καθώς και τον επιχειρηματικό κλάδο και θα συμβάλουν στην αναβάθμιση οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων, που ενεργοποιούνται στα γνωστικά πεδία της Υγείας, της Συμβουλευτικής της απεξάρτησης, της Άσκησης, της Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού κ.α.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το ΔΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων Ιατρικής, Επιστημών Υγείας, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Ψυχολογίας, Διατροφολογίας/Διαιτολογίας και άλλων συναφών με την υγεία επιστημονικών κλάδων, ανεξαρτήτως εάν υπάρχουν σαν τομείς ή έχουν επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα.

Ο αριθμός των θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών καθορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30). Για το 30% αυτών παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής διδάκτρων.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ είναι η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εγγραφή του υποψήφιου στο ΠΜΣ είναι η πιστοποίηση της ικανότητας χρήσης της Αγγλικής γλώσσας μέσω (δια ζώσης ή διαδικτυακής) συνέντευξης και πιστοποίησης γλωσσομάθειας. Στην περίπτωση αλλοδαπών από χώρες όπου η Αγγλική γλώσσα είναι μια από τις επίσημες γλώσσες της χώρας, τότε δεν χρειάζεται τέτοια πιστοποίηση.

Υπάρχει δυνατότητα στο Δ.Π.Μ.Σ. για την πραγματοποίηση διδασκαλίας μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό 35%.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο