Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ΠΑΔΑ, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ και Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ
Τίτλος Προγράμματος
Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη (Master’s Degree in Digital Transformation and Educational Practice)
Δίδακτρα
3600 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» (Ψη.Μ.Ε.Π.) συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Παιδαγωγικό Τμήμα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Το Ψη.Μ.Ε.Π αποτελεί μια επιστημονική και κοινωνική αναγκαιότητα και έρχεται να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που θέτει η ψηφιακή διάσταση του 21ου αιώνα για την εκπαίδευση και τη μάθηση.

Αντικείμενο του εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ. είναι η διαμόρφωση εκπαιδευτικών με υψηλού επιπέδου επιστημονικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίοι να εκπληρώνουν τους στόχους των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων με έμφαση στην αποτελεσματική αξιοποίηση και ενσωμάτωση των κατάλληλων ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πρακτική και το μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσα από το σχεδιασμό μαθησιακών πλαισίων που ενσωματώνουν ψηφιακές τεχνολογίες. Επιπρόσθετα, το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει στην ανάπτυξη και στην προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας προετοιμάζοντας τους υποψηφίους αφενός να συμβάλλουν στην παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης στα σχετικά πεδία και αφετέρου να διασφαλίζουν την αλληλεξάρτηση και ανατροφοδότηση έρευνας και εκπαιδευτικής πράξης.

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» ακολουθεί μια διεπιστημονική προσέγγιση που διερευνά και προάγει: 

  • την ολιστική σύνδεση της τεχνολογίας και των ψηφιακών μορφών έκφρασης με την εκπαιδευτική πράξη και τη μαθησιακή διαδικασία και όχι μηχανιστικά ή σε απλή σύζευξη με αυτές,
  • την ενθάρρυνση, στήριξη και διεύρυνση της ουσιαστικής χρήσης των ψηφιακών και καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης των σύνθετων δεξιοτήτων που απαιτεί η κοινωνία του 21ου αιώνα στο πλαίσιο ενός ταχέα μεταβαλλόμενου, παγκοσμιοποιημένου και διασυνδεδεμένου κόσμου.

Το Πρόγραμμα καλύπτει το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο στις Επιστήμες της Αγωγής και παρέχει υψηλό επίπεδο τεχνολογικού γραμματισμού για τη διαμόρφωση αποφοίτων με επίκαιρες επιστημονικές γνώσεις και ικανότητες – διδακτικές, ψηφιακές, ερευνητικές – αλλά και με ικανότητες που εκτείνονται στη δημιουργία, αποτελεσματική διαχείριση και ηγεσία σύνθετων εκπαιδευτικών δομών, περιβαλλόντων και διαδικασιών.

Θεματικοί άξονες και στοιχεία του προγράμματος τα οποίοι αναδεικνύουν την επιστημονική του καινοτομία, μοναδικότητα και τον ερευνητικό του προσανατολισμό στο χώρο της εκπαίδευσης, θεμελιώνοντας πλήρως την αναγκαιότητα συγκρότησης μεταπτυχιακών σπουδών στο χώρο αυτό, αποτελούν

  • η καλλιέργεια υψηλών ψηφιακών δεξιοτήτων και η προώθηση κουλτούρας ψηφιακής ετοιμότητας στην εκπαίδευση
  • η αξιοποίηση νέων εργαλείων και αναδυόμενων τεχνολογιών για την ενίσχυση της διδασκαλίας και της μάθησης
  • η προώθηση της ανοικτότητας στην εκπαίδευση, η ανάπτυξη και διαθεσιμότητα ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων
  • η ανάπτυξη συστημικής σκέψης και σχεδιαστικής αντίληψης για τους εκπαιδευτικούς του μέλλοντος
  • η καλλιέργεια κουλτούρας διαμόρφωσης ισχυρών κοινοτήτων εκπαιδευτικής πρακτικής και ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών
  • η διαμόρφωση ψηφιακής κουλτούρας στους εκπαιδευτικούς φορείς
  • η αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων, συνεργατικών εργαλείων και μεθόδων ανάλυσης της μάθησης (learning analytics) για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας και της διδακτικής πράξης.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, ένα εκ των οποίων διατίθεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται δια ζώσης, με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης, απογευματινές ώρες, δύο ημέρες ανά εβδομάδα (για το 1ο έτος: Τρίτη και Παρασκευή και για το 2ο έτος: Δευτέρα και Πέμπτη), στις εγκαταστάσεις των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων.

Εισακτέοι

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής θετικών και θεωρητικών σπουδών. Οι υποψήφιοι επιλέγονται βάσει του φακέλου που καταθέτουν και συνέντευξης. Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαρανταπέντε (45) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» (Digital Transformation and Educational Practice). Ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι ενιαίος και απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα.

Επιπλέον το  Δ.Π.Μ.Σ παρέχει Παιδαγωγική Επάρκεια και Επάρκεια Πληροφορικής.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο