Φορέας
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τμήμα
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τίτλος Προγράμματος
Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (MSc in Applied Accounting and Auditing)
Δίδακτρα
6000 ευρώ
Κατευθύνσεις

1. Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
2. Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική Δημόσιου Τομέα

Πρόσθετες Πληροφορίες

Το ΠΜΣ-ΕΛΕ παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης από το:
(α) Association of Chartered Certified Accountants-ACCA, προσφέροντας απαλλαγή σε 9 από τις εξεταζόμενες διδακτικές ενότητες,
(β) Institute of Chartered Accountants in England and Wales- ICAEW, δίνοντας απαλλαγή σε 6 απο τις εξεταζόμενες διδακτικές ενότητες,
(γ) Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών-ΙΕΣΟΕΛ, δίνοντας απαλλαγή σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα,
(δ) Institute of Internal Controls (IIC) ως Certified Internal Controls Auditor-CICA, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων στον χώρο του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων.

Διάρκεια φοίτησης: Η ελάχιστη χρονική διάρκεια είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Η φοίτηση μπορεί να παρέχεται και από πρόγραμμα μερικής φοίτησης το οποίο θα διαρκεί μέχρι το διπλάσιο συνεχές χρονικό διάστημα του αντίστοιχου προγράμματος πλήρους φοίτησης.

Τρόπος διδασκαλίας: Τα μαθήματα παρέχονται είτε με την μορφή πλήρους και υποχρεωτικής φοιτήσεως ή/και με την μέθοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης ή μέσω μεθόδων εκπαίδευσης που υποστηρίζονται από το διαδίκτυο ή με οποιονδήποτε συνδυασμό μεθόδου εκπαίδευσης που, όμως, δεν υπερβαίνουν το 35% του Προγράμματος (άρθρο 30 παρ.3, ν. 4485/2017).


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο