Φορέας
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς & Τμήμα Ναυτικών Επιστημών Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ).
Τίτλος Προγράμματος
Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία (Marine Science and Technology Management)
Δίδακτρα
2.400 ευρώ
Κατευθύνσεις

1. Διοίκηση και Οικονομία στη Ναυτική Επιστήμη
2. Διοίκηση στη Ναυτική Τεχνολογία

Πρόσθετες Πληροφορίες

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε ογδόντα (80) ανά ακαδημαϊκό έτος και η επιλογή αυτών πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4485/2017. Επιπλέον, έως δέκα (10) θέσεις, χωρίς τέλος εγγραφής καλύπτονται από αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού, κατόπιν επιλογής της ΣΝΔ σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο