Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα
Γεωλογίας ΑΠΘ, Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ και Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ
Τίτλος Προγράμματος
MSc in Hydrocarbon Exploration and Exploitation (Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων)
Δίδακτρα
5200 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ως επισπεύδον Τμήμα, η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επανιδρυμένο το αγγλόφωνο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων/Hydrocarbon Exploration and Exploitation»

Αριθμός Εισακτέων: Ο αριθμός εισακτέων φοιτητών/ητριών στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε δεκαπέντε (15) κατ΄ έτος.

Κατηγορία πτυχιούχων: Στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Περιβάλλοντος και γενικότερα Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ. και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας και η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική. 

Τέλη Φοίτησης: Στο παρόν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπονται τέλη φοίτησης ύψους 5200€, τα οποία καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις των 2600 € με την εγγραφή (1η δόση) και στην έναρξη του 3ου εξαμήνου (2η δόση).

Τόπος: Τα μαθήματα γίνονται στη Θεσσαλονίκη, όπου όλοι οι διδάσκοντες από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα προσέρχονται για να διδάξουν.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο