Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα
Γεωλογίας ΑΠΘ, Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ και Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ
Τίτλος Προγράμματος
MSc in Hydrocarbon Exploration and Exploitation (Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων)
Δίδακτρα
5200 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως επισπεύδον, η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, προκηρύσσουν, για 8 η συνεχόμενη χρονιά, το Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), το οποίο οδηγεί στην απονομή του τίτλου: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μάστερ) στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων (MSc in Hydrocarbon Exploration and Exploitation).

Κατηγορία πτυχιούχων: Στο Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Περιβάλλοντος και γενικότερα Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ. και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πρώην ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Εκτός από τους ήδη πτυχιούχους, γίνονται δεκτοί και όσοι αποδεδειγμένα θα αποκτήσουν πτυχίο έως την 6 η Οκτωβρίου 2023.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας και η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική. 

Τέλη Φοίτησης: Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω Δ.Π.Μ.Σ. απαιτεί από τους φοιτητές την καταβολή διδάκτρων συνολικού ύψους 5.200 ευρώ [δυο χιλιάδων εξακοσίων (2.600) ευρώ ετησίως].

Τόπος: Τα μαθήματα γίνονται στη Θεσσαλονίκη, όπου όλοι οι διδάσκοντες από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα προσέρχονται για να διδάξουν.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο