Φορέας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα
Πληροφορικής
Τίτλος Προγράμματος
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (πλήρους φοίτησης)
Δίδακτρα
4000 ευρώ
Κατευθύνσεις

1. Ανάπτυξη Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακας (Intelligent Large-Scale Information Systems Development)
2. Κυβερνοασφάλεια & Προστασία Ψηφιακών Υποδομών (Cybersecurity & Digital Infrastructures Protection)

Πρόσθετες Πληροφορίες

Το ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο λειτουργεί από το 1994, ανασχεδιάσθηκε εκ βάθρων και αναβαθμίστηκε με σκοπό να ανταποκρίνεται πλήρως στις διαρκώς αυξανόμενες, σημερινές και μελλοντικές, ανάγκες της έρευνας και της αγοράς εργασίας.

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο