Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα
Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας & Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Τροφίμων Πλόβντιβ Βουλγαρίας
Τίτλος Προγράμματος
Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων (Master of Science (MSc in Analysis and Control of Food Products)
Δίδακτρα
3.200 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών και το University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria (UFT- Plovdiv), συνδιοργανώνουν από κοινού την λειτουργία Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τον υπάρχοντα εξοπλισμό στην Κοζάνη.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους τριάντα (30) φοιτητές.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο