Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών
Τίτλος Προγράμματος
Ποσοτική Επενδυτική - Quantitative Investing
Δίδακτρα
4800 - 6000 ευρώ
Κατευθύνσεις

1. Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου
2. Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων

Πρόσθετες Πληροφορίες

Αριθμός εισακτέων φοιτητών: Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται συνολικά σε εβδομήντα (70).

Χρονική διάρκεια: 

Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

Α. τέσσερα (4) συνεχή ακαδημαϊκά εξάμηνα για την ειδίκευση «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου». Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η φοίτηση μπορεί να παρέχεται από πρόγραμμα μερικής φοίτησης, η συνολική διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Β. δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά εξάμηνα με εντατικό πρόγραμμα σεμιναριακών μαθημάτων και κατά τη θερινή περίοδο για την ειδίκευση «Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων». Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης, που διαρκεί έως τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τέλη φοίτησης:

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται συνολικά σε:

  • έξι χιλιάδες Ευρώ (6.000€) για την ειδίκευση «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου», κατανεμημένα σε 4 ισόποσες δόσεις, πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου,
  • τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ (4.800€) για την ειδίκευση «Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων», κατανεμημένα σε 2 ισόποσες δόσεις, πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου.

Δείτε τη συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος εδώ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο