Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ποσοτική Επενδυτική (2024-2025)

Ιστοσελίδα Προγράμματος: https://qi-uoa.gr/

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ "Ποσοτική Επενδυτική"

Η Συντονιστική επιτροπή του ΠΜΣ "Ποσοτική Επενδυτική"  ύστερα από σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων για παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, αποφάσισε ότι η περίοδος υποβολής θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΠΜΣ. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα θα βρείτε αναλυτικά στην ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2024-2025

Για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 210.3689813 και 210.3689452 ή να στείλετε email στο mscmfrisk@econ.uoa.gr.

---------------

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποσοτική Επενδυτική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το νέο ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2024-2025.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ποσοτική Επενδυτική - Quantitative Investing» σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η βασική φιλοσοφία της ειδίκευσης Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, στις ειδικές μαθηματικές, στατιστικές και υπολογιστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα χρηματοοικονομικά και την ανάλυση κινδύνου, αλλά και η εμβάθυνση σε εκείνες τις οικονομικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν αυτές οι πρακτικές.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Η ειδίκευση Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων προσεγγίζει πολυδιάστατα τις πτυχές της οικονομικής θεωρίας, των χρηματοοικονομικών τεχνικών και των σύγχρονων ποσοτικών μεθόδων που αφορούν στην ανάπτυξη και ανάλυση επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία. Το κέντρο ωστόσο εστίασης είναι οι αγορές και οι επενδύσεις ακινήτων, που έχει καθιερωθεί ως ένας δυναμικός τομέας αιχμής κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η πρόσκληση απευθύνεται:

 • Σε νέους απόφοιτους οικονομικών, θετικών, κοινωνικό-πολιτικών επιστημών ή πολυτεχνικών και ανώτατων στρατιωτικών σχολών από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Σε τελειόφοιτους ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, οι οποίοι θα καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2024.
 • Σε απόφοιτους που ήδη εργάζονται και επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους για να επιταχύνουν την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Σύγχρονα πρότυπα εκπαίδευσης με τη μέθοδο της blended – mix διδασκαλίας, ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή εργαζόμενων

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποσοτική Επενδυτική» - MSc in Quantitative Investing σκοπεύει στην εκπαίδευση εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που θα είναι ικανό να επιλύσει σύνθετα προβλήματα στα Χρηματοοικονομικά, την Ανάλυση Κινδύνου και την Επενδυτική & Εκτιμητική Ακινήτων, βάσει των πιο σύγχρονων ποσοτικών εργαλείων και τεχνικών ανάλυσης από τα Μαθηματικά, τη Στατιστική και την Επιστήμη των Υπολογιστών.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΜΣ

 • Πρωτοποριακά και μοναδικά αντικείμενα σπουδών, ανταποκρινόμενα στη νέα εποχή διαχείρισης επενδύσεων που συνδυάζουν τα χρηματοοικονομικά, τα μαθηματικά και την ανάλυση δεδομένων.
 • Έμφαση στην εφαρμογή των σύγχρονων ποσοτικών εργαλείων και τεχνικών.
 • Συνεργασία αναγνωρισμένου κύρους καθηγητών με καταξιωμένα στελέχη της αγοράς και υποστήριξη επαγγελματικών συλλόγων.
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα για μία επιτυχημένη σταδιοδρομία σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, εντός και εκτός του χρηματοπιστωτικού κλάδου.
 • Εξαιρετική φήμη και διεθνής αναγνώριση του ΕΚΠΑ που αντανακλάται στις υψηλές θέσεις του σε παγκόσμιες λίστες κατάταξης.
 • Εξισορροπημένο Πρόγραμμα Σπουδών που συνδυάζει την υψηλού επιπέδου θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή (Εργαστήρια Matlab, Advanced Excel, Python, R, νευρωνικών δικτύων, data analysis, trading).
 • Υιοθέτηση καινοτόμου εκπαιδευτικής διαδικασίας που συνδυάζει δια ζώσης διαλέξεις με μεθόδους εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης σε μη εργάσιμες ώρες/ημέρες, εκπόνηση projects, εργασιών για την εξέταση μαθημάτων.
 • Παρουσιάσεις και ομιλίες από καταξιωμένα στελέχη της αγοράς που συμπληρώνουν τις θεωρητικές γνώσεις με πολύτιμες πρακτικές συμβουλές, ενθαρρύνοντας τη δικτύωση μεταξύ φοιτητών, καθηγητών και φορέων από τον κόσμο του επιχειρείν.
 • "Valuer in Real Estate Property": Οι απόφοιτοι της ειδίκευσης ΕΕΑ εκπληρώνουν πλήρως τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις που απαιτούνται για να συμμετέχουν στις αναγνωρισμένες από το ΕΣΥΔ εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης και κατοχυρώνουν αναγνωρίσεις από τους επαγγελματικούς συλλόγους Σ.ΕΚ.Ε. και ΣΜΑΣΑΑ.
 • Πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές.
 • Κάθε φοιτητής έχει ως σύμβουλό του ένα μέλος ΔΕΠ να τον καθοδηγεί και να τον συμβουλεύει σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του.

To ΠΜΣ Ποσοτική Επενδυτική έχει ολοκληρώσει την διαδικασία πιστοποίησης του από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) με βαθμολογία "Άριστα". Κατά συνέπεια, είναι ένα από τα πρώτα πιστοποιημένα μεταπτυχιακά προγράμματα της Ελλάδας με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο στάδια:
1.Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις των υποψηφίων με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας.
2. Στο δεύτερο στάδιο, οι επιλεχθέντες υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις διεξάγονται διαδικτυακά μέσω Webex.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η προσφορά θέσεων στο Πρόγραμμα γίνεται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και με σειρά προτεραιότητας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:
Α. τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για την ειδίκευση «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου».
Β. ένα (1) ακαδημαϊκό έτος χωρίς να προβλέπονται φοιτητικές διακοπές, το οποίο περιλαμβάνει εντατικό πρόγραμμα κατά τη θερινή περίοδο για την ειδίκευση «Επενδυτική & Εκτιμητική Ακινήτων».

Η φοίτηση μπορεί να παρέχεται από πρόγραμμα μερικής φοίτησης, χωρίς πρόσθετο οικονομικό κόστος.

Η υψηλή και άμεση απορρόφηση των αποφοίτων του ΠΜΣ επιβεβαιώνεται από την επιτυχημένη τους πορεία: απόφοιτοι μας απασχολούνται σε κορυφαίες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Attica Bank, ATHEXGroup, Eurolife FFH, EY Greece, Όμιλος Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, KPMG, Mazars, Motor Oil Hellas, PwC Greece, μεταξύ πολλών άλλων, ή/και συνεχίζουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης σε:

 • τέσσερις ισόποσες δόσεις των χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1.500€) για την ειδίκευση «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου» , πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου.
 • δύο ισόποσες δόσεις των δύο χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (2.400€) για την ειδίκευση «Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων», πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου.

Το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος δικαιούται πλήρη απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου 4957 - Άρθρο 86.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος την αίτηση υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά έως 26-7-2024:

 1. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 2. Αναλυτική βαθμολογία. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τον Α’ κύκλο σπουδών(προπτυχιακό), η αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός των μαθημάτων που υπολείπονται για την απόκτηση του πτυχίου, καθώς και ο μέσος όρος πουπροκύπτει από τα μαθήματα που συμπεριλαμβάνονται στην αναλυτική που κατατίθεται.
 3. Βιογραφικό σημείωμα.
 4. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο γλωσσομάθειας B2).
 5. Μία ή δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες. Οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη «Συστατική επιστολή για τον/την υποψήφιο/α [ονοματεπώνυμο]» στη διεύθυνση mscmfrisk@econ.uoa.gr . (Οι συστατικές επιστολές δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλλετε υποψηφιότητα αλλά λειτουργούν ενισχυτικά στην υποψηφιότητά σας).
 6. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

ΠΜΣ Ποσοτική Επενδυτική
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ευριπίδου 14, 105 59 Αθήνα | 5ος Όροφος
https://qi-uoa.gr/
@MSc in Quantitative Investing (linkedin)
@MSc.in.Quantitative.Investing (facebook)
210 3689813, 210 3689452 (Γραμματεία)
mscmfrisk@econ.uoa.gr

Προκήρυξη | Παράταση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο