Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα
Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος και Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
Τίτλος Προγράμματος
Τεχνολογία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
Δίδακτρα
3000 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Μέθοδος διδασκαλίας:
Η διδασκαλία των μαθημάτων ενδέχεται να είναι μικτή και συνίσταται σε: α) διά ζώσης διδασκαλία και β) σε εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω εφαρμογής συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21-07-2022) και το Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Κατηγορίες πτυχιούχων:
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από αξιολόγηση, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Γεωπονίας, Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, Διαιτολογίας – Διατροφής, Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας, Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Χημικών Μηχανικών, Χημικών και άλλων συναφών αντικειμένων.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο