Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα
Βιολογίας
Τίτλος Προγράμματος
Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος (Master in Applied Ecology & Environmental Management)
Δίδακτρα
Δωρεάν
Πρόσθετες Πληροφορίες

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στοχεύει στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση πτυχιούχων των Τμημάτων Βιολογίας και άλλων συναφών επιστημών, σε τομείς αιχμής των Βιολογικών Επιστημών που έχουν άμεση σχέση με την Περιβαλλοντική Βιολογία.
Σκοπός του προγράμματος είναι:
α. Να προάγει τη γνώση και την έρευνα στους τομείς αιχμής, που περιλαμβάνονται στα ευρύτερα πεδία της Εφαρμοσμένης Οικολογίας, της Διαχείρισης Οικοσυστημάτων, της παρακολούθησης και αξιολόγησης της Οικολογικής Ποιότητας, της Κατάστασης Διατήρησης Οικοτόπων, της Κατάστασης των Οικοσυστημάτων, των Οικοσυστημικών Παροχών (ωφελειών), της Διαχείρισης Βιολογικών Πόρων, της Αλιείας, των Υδατοκαλλιεργειών, της Οικοτοξικολογίας, της Εξελικτικής Βιολογίας, της Λειτουργικής Οικολογίας και της Βιοποικιλότητας,
β. να δημιουργεί στελέχη με άρτια εκπαίδευση και ευρεία γνώση του επιστημονικού πεδίου ώστε να ενδυναμώσει την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του ΠΜΣ, καθώς και την ακαδημαϊκή τους εξέλιξη, διαμορφώνοντας επιστήμονες ικανούς να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε συναφείς επιστημονικές περιοχές,
γ. να εφοδιάζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με γνώ- σεις και ερευνητικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να στελεχώσουν φορείς και υπηρεσίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που σχετίζονται με την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος (π.χ. Φορείς Διαχείρισης, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, αναπτυξιακές εταιρείες που έχουν ως αντικείμενο την αειφορική διαχείριση, μελετητικά γραφεία, δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση κ.λπ.),
δ. να συγκρατήσει το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, που καταφεύγει στο εξωτερικό για αντίστοιχες σπουδές.

Η διδασκαλία των μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν θα ξεπερνά σε ποσοστό το είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %) του προγράμματος των μαθημάτων του ΠΜΣ.
Η διδασκαλία των μαθημάτων, καθώς και η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στην Ελληνική και σε ειδικές περιπτώσεις στην Αγγλική Γλώσσα.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δέκα (10) ετησίως.

Σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιολογίας, καθώς το ΠΜΣ δεν διαθέτει ακόμη δική του σελίδα.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο