Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα
Φιλολογίας
Τίτλος Προγράμματος
Παπυρολογία και Κλασική Γραμματεία (Papyrology and Classical Literature)
Δίδακτρα
3000 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παπυρολογία και Κλασική Γραμματεία» έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη συστηματική και ενδελεχή μελέτη της κλασικής γραμματείας που παραδίδεται σε πάπυρο και άλλους συναφείς φορείς γραφής (όπως όστρακα, υφάσματα, ξύλινες πινακίδες, κ.λπ.) Πρόκειται για λογοτεχνικά, ημιλογοτεχνικά κείμενα, επιστολές και έγγραφα.


Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να παρέχει ποιοτική και υψηλού επιπέδου επιστημονική γνώση που αφορά στα γνωστικά πεδία της Παπυρολογίας και της Κλασικής Γραμματείας. Μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένων γνωστικών δεξιοτήτων, όπως είναι η ευχέρεια στην ανάγνωση και μελέτη των παπυρικών κειμένων, η κατανόηση του τρόπου αξιοποίησης των παπύρων για τη μελέτη του αρχαίου κόσμου, της γλώσσας, της γραμματείας και της ιστορίας του, η χρήση συναφών τεχνολογικών μέσων και βάσεων δεδομένων, η ικανότητα μελέτης «νέων» κειμένων (μη παραδεδομένων από τη μεσαιωνική χειρόγραφη παράδοση) που σώθηκαν σε πάπυρους, το Π.Μ.Σ. «Παπυρολογία και Κλασική Γραμματεία» έχει ως απώτερο στόχο την κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα στελεχώσουν την εκπαίδευση, τα ερευνητικά ιδρύματα, τη δημόσια διοίκηση, τους πολιτιστικούς φορείς και τα πανεπιστήμια, θα είναι σε θέση να εκπονήσουν διδακτορικές διατριβές στον χώρο της Παπυρολογίας και της ευρύτερης Κλασικής Φιλολογίας, και θα ενισχύσουν τη διεθνή παρουσία του Ε.Κ.Π.Α. με την προώθηση της έρευνας και τη δημοσιοποίησή της. Το Π.Μ.Σ. συμβάλλει επιπλέον στον σχεδιασμό καινοτόμων δράσεων (π.χ. με την ανάπτυξη σχετικών ψηφιακών εργαλείων) και στην επικαιροποίηση της γνώσης παλαιών αποφοίτων αρχαιο- γνωστικών τμημάτων, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας και εκπαιδευτικής πράξης.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Παπυρολογία και Κλασική Γραμματεία» (Papyrology and Classical Literature).

Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και κατά περίπτωση στην αγγλική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο