Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Τίτλος Προγράμματος
Διαχείριση Γης και Real Estate (Land Management & Real Estate)
Δίδακτρα
3000 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το ΠΜΣ Διαχείριση γης & Real Estate συνδυάζει τεχνικές, νομικές και οικονομικές γνώσεις για τη διαχείριση γης και την ακίνητη περιουσία. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει την απαιτούμενη γνώση για τα εξής βασικά θέματα:

 • το θεσμικό πλαίσιο και τους κανονισμούς για τη δόμηση,
 • τις τεχνικές για τη συλλογή, ερμηνεία, ανάλυση και παρουσίαση της πληροφορίας για τη γη και τα ακίνητα,
 • τα οικονομικά και την αγορά των ακινήτων,
 • τις μεθόδους εκτίμησης της ακίνητης περιουσίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ, ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει επιστημονικές γνώσεις και θα έχει αναπτύξει δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να:

 • κατανοεί τις αρχές λειτουργίας της αγοράς των ακινήτων και τους παράγοντες που επηρεάζουν την αξία των ακινήτων
 • κατανοεί και να παρακολουθεί τους κανονισμούς και τις διαδικασίες δόμησης σε όλα τα επίπεδα του χωρικού σχεδιασμού (π.χ. θέματα οικοδομικού κανονισμού, ρυμοτομικών σχεδίων, χωροταξικά πλαίσια, Κτηματολόγιο),
 • αξιοποιεί διαθέσιμες πηγές δεδομένων για την αγορά των ακινήτων,
 • εφαρμόζει τις βασικές μεθόδους για την εκτίμηση των ακινήτων, έχοντας υπόψη τα διεθνή εκτιμητικά πρότυπα και τις αρχές που διέπουν το επάγγελμα του εκτιμητή
 • κατανοεί τα οικονομικά των ακινήτων όπως είναι η φορολογία και οι χρηματοδοτήσεις και να γνωρίζει επαρκώς τους μικροοικονομικούς και μακροοικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αξίες των ακινήτων,
 • αναγνωρίζει και να χειρίζεται τα χαρτογραφικά υπόβαθρα που σχετίζονται με τη διαχείριση γης (π.χ. κτηματολογικοί χάρτες, δασικοί χάρτες κλπ.),
 • γνωρίζει τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα έγγραφα για τις δικαιοπραξίες ακίνητης περιουσίας,
 • αναγνωρίζει κατασκευαστικά στοιχεία, να χρησιμοποιεί αρχιτεκτονικά σχέδια και να κάνει αυτοψίες σε ακίνητα,
 • κατανοεί τις διαθέσιμες τεχνολογίες και μεθόδους για τη μέτρηση, την αυτοψία και την απεικόνιση της ακίνητης περιουσίας, έχοντας υπόψη την ακρίβεια των μετρήσεων ανάλογα με τη μέθοδο και τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό.
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο