Φορέας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τίτλος Προγράμματος
Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων
Πρόσθετες Πληροφορίες

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. διεξάγονται στο Βόλο και την Λάρισα. Η διδασκαλία του Π.Μ.Σ. θα είναι μικτή: (α) δια ζώσης στην τάξη διδασκαλίας και (β) μέσω συγχρονικής και διαδραστικής από απόσταση διδασκαλίας (online teleconference). Η διδασκαλία θα διεξάγεται ταυτοχρόνως σε δύο αίθουσες – στο Βόλο (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) και στη Λάρισα (εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Βιόπολη, Μεζούρλο), οι οποίες θα είναι συνδεδεμένες μέσω τηλεδιάσκεψης.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα