ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Food Law - Auth
Msc in Data Science
ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Αστικές Αναπλάσεις: Διεθνείς προσεγγίσεις και Πρότυπα
 • Αστική Οικονομική
 • Αγορά Ακινήτων
 • Σεμινάριο

Ένα από τα παρακάτω:

 • Ανθεκτικές πόλεις και Βιώσιμη ανάπτυξη
 • Μέθοδοι έρευνας

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Πολιτικές Αστικής Ανάπλασης για Δημιουργικές και Ευφυείς Πόλεις
 • Αστική Ανάπτυξη
 • Επενδύσεις στην Αγορά Ακινήτων: Σχεδιασμός, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση

Ένα από τα παρακάτω:

 • Αστικές Αναπλάσεις και Τοπιακός Σχεδιασμός
 • Αστικές Αναπλάσεις και Πολιτιστική Κληρονομιά
 • Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Πολιτικών Αστικής Ανάπτυξης

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Σεμινάριο Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

 

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα