Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών, οι φοιτητές εγγράφονται στα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα, το Σεμινάριο και  ένα (1) μάθημα επιλογής.

Στο δεύτερο εξάμηνο των σπουδών οι φοιτητές εγγράφονται στα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και σε ένα (1) μάθημα επιλογής.

Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα εννέα (9) μαθήματα των δύο (2) πρώτων εξαμήνων, εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία τους και παράλληλα παρακολουθούν το σχετικό Σεμινάριο.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Αστικές Αναπλάσεις: Διεθνείς προσεγγίσεις και Πρότυπα (6,5 ECTS)
 • Αστική Οικονομική (6,5 ECTS)
 • Αγορά Ακινήτων (6 ECTS)
 • Σεμινάριο (6 ECTS)

Ένα από τα παρακάτω:

 • Ανθεκτικές πόλεις και Βιώσιμη ανάπτυξη (5 ECTS)
 • Μέθοδοι έρευνας (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Πολιτικές Αστικής Ανάπλασης για Δημιουργικές και Ευφυείς Πόλεις (8 ECTS)
 • Αστική Ανάπτυξη (8 ECTS)
 • Επενδύσεις στην Αγορά Ακινήτων: Σχεδιασμός, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση (9 ECTS)

Ένα από τα παρακάτω:

 • Αστικές Αναπλάσεις και Τοπιακός Σχεδιασμός (5 ECTS)
 • Αστικές Αναπλάσεις και Πολιτιστική Κληρονομιά (5 ECTS)
 • Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Πολιτικών Αστικής Ανάπτυξης (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Σεμινάριο Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας (3 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (27 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο