Economic Strategy
ΠΜΣ Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου
MBA Food and Agribusiness
Κλινικές Μελέτες, Σχεδιασμός και Εκτέλεση

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων (2020-2021)

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο εν λόγω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μετά από φοίτηση τριών (3) εξαμήνων (πλήρης φοίτηση) ή πέντε (5) εξαμήνων (μερική φοίτηση). Η λήψη του διπλώματος προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα, την επιτυχή παρακολούθηση δύο (2) σεμιναρίων και την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (90 ECTS συνολικά). Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35) άτομα.

Τα συνολικά τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 3.000 € και διαιρούνται σε τέλος εγγραφής (300 €) και τμηματική καταβολή  διδάκτρων (900 € ανά εξάμηνο). Αναλυτικά,

α. Για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης, τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής: 300 € ως τέλος εγγραφής, 900 € ανά εξάμηνο για τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα σπουδών και 900 € για το τρίτο εξάμηνο σπουδών (εξάμηνο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας).

β. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής: 300 € ως τέλος εγγραφής, 450 € ανά εξάμηνο για τα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα σπουδών και 900 € για το πέμπτο εξάμηνο σπουδών (εξάμηνο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας).

Για όλους τους φοιτητές, η παράταση εκπόνησης και κατάθεσης της Διπλωματικής Εργασίας πέραν των ελαχίστων εξαμήνων σπουδών (ανά καθεστώς φοίτησης) αντιστοιχεί σε δίδακτρα ύψους 300 € ανά εξάμηνο.

Για περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέξουν στον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. διεξάγονται σε κτηριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα και αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2020. Η διδασκαλία του Π.Μ.Σ. θα είναι μικτή: (α) δια ζώσης στην τάξη διδασκαλίας και (β) μέσω συγχρονικής και διαδραστικής από απόσταση διδασκαλίας (online teleconference) για μέρος των μαθημάτων (έως 35%). Ειδικά όμως για το ακαδημαικό έτος 2020-2021, η διεξαγωγή των μαθημάτων είναι ποθανότατο να γίνει (έως και αποκλειστικά 100%) εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σε περίπτωση συνέχισης της πανδημίας του κορωνοιού.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί  κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,  συναφούς με τα αντικείμενα σπουδών Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Συγκεκριμένα, γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αγρονόμοι-Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Γεωγράφοι, Οικονομολόγοι και πτυχιούχοι Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας (με κύρια κριτήρια τον βαθμό πτυχίου, τη βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., τον βαθμό της διπλωματικής εργασίας όπου αυτή προβλέπεται και τη γνώση της αγγλικής γλώσσας-κατοχή πτυχίου τουλάχιστον επιπέδου First Certificate, και δευτερεύοντα κριτήρια την κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, την επαγγελματική εμπειρία, τις ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) καθώς και στην προφορική συνέντευξη.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σε δύο στάδια:

) πρώτη περίοδος υποβολής: οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν μέσω skype κατά το χρονικό διάστημα 14-17 Ιουλίου 2020.

(β) δεύτερη περίοδος υποβολής: οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020. Από τις αιτήσεις αυτές θα επιλεγεί αριθμός υποψηφίων μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού φοιτητών στην τάξη (35 φοιτητές) του Π.Μ.Σ. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν μέσω skype κατά το χρονικό διάστημα 21-25 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα).
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων (διαθέσιμος στην ιστοσελίδα).
  4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
  5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
  6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας.

Επίσης, δύναται να περιλαμβάνουν:

  1. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής)
  2. Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας (για όσους έχουν)
  3. Αντίγραφα δημοσιεύσεων (για όσους έχουν)
  4. Βεβαιώσεις Συνεδρίων (για όσους έχουν).

Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΠΜΣ «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων»
Πεδίον  Άρεως, 38334 ΒΟΛΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στον ιστότοπο http://www.prd.uth.gr/m_urudre/  ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του (κα Στ. Βαφειάδου, τηλ. 24210-74444, fax 24210-74384, e-mail: stvafeia@prd.uth.gr).

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα