Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα
Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος και Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Τίτλος Προγράμματος
Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον
Δίδακτρα
2500 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Βόλο.

Τρόπος διδασκαλίας: Η διδασκαλία των μαθημάτων ενδέχεται να είναι μικτή και συνίσταται σε: α) διά ζώσης διδασκαλία και β) σε εξ αποστάσεως διδασκαλία σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και όπως προβλέπεται στην παρ. 3, άρθρ. 30, καθώς και στην παρ. 1, εδ. στ, αρθρ. 45 του Ν. 4485/2017.

Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον» (ΦΕΚ Τεύχος B’ 5781/30.12.2020)

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια (σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός των σαράντα - 40 – φοιτητών κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου υποβολής υποψηφιοτήτων και σε συνέχεια της αξιολόγησης των φακέλων αυτών):

(α) πρώτη περίοδος υποβολής, από 23 Μάϊου έως και 10 Ιουλίου 2022:

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως και την Κυριακή 10 Ιουλίου 2022 για να πρωτοκολληθούν από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.. Από τις αιτήσεις αυτές θα επιλεγεί αριθμός υποψηφίων μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού σαράντα (40) φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα από την Δευτέρα 11 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022.

(β) δεύτερη περίοδος υποβολής, από 22 Αυγούστου έως 11 Σεπτεμβρίου 2022 (σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός των σαράντα - 40 – φοιτητών κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου υποβολής υποψηφιοτήτων και σε συνέχεια της αξιολόγησης των φακέλων αυτών)

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο