Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
Τίτλος Προγράμματος
Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου
Δίδακτρα
2000 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Αριθμός εισακτέων: 25 άτομα/έτος

Επανιδρυθέν ΠΜΣ «Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου» (“Sustainable Design of Architectural Space”)

Σκοπός της επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Π.Δ.Α. με τίτλο: «Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου» είναι οι κάτοχοι του σχετικού Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και επαρκείς υψηλού επιπέδου γενικές και ειδικές επιστημονικές/καλλιτεχνικές γνώσεις και ικανότητες, που σχετίζονται με τo το γνωστικό πεδίο του Αειφορικού Σχεδιασμού, καθώς και υψηλού επιπέδου ικανότητα διαρκούς διερεύνησης των διεθνών εξελίξεων σε αυτόν τον τομέα. Ο Αειφορικός Σχεδιασμός διεθνώς αποτελεί τομέα αιχμής ως παράμετρος σχεδιασμού σε όλες τις χωρικές κλίμακες και περιλαμβάνει την οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική διάσταση του αντικειμένου αυτού.

Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Δεδομένης της δυνατότητας να προσκαλούνται επιστήμονες της αλλοδαπής αναγνωρισμένης αξίας, προβλέπεται η δυνατότητα ώστε μεμονωμένες διαλέξεις να διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα. Μετά από απόφαση της Γ.Σ., δύναται να υπάρξει στην πορεία δυνατότητα πραγματοποίησης του Προγράμματος και στην Αγγλική γλώσσα.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο