Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Τίτλος Προγράμματος
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας
Δίδακτρα
Δωρεάν
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας» (MSc by Research in Electrical and Electronics Engineering) ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 2694/τ.Β’/9-7-2018 αυτοδύναμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λειτουργεί από το 2018-19, σύμφωνα με το Ν. 4485/2017 και τον Κανονισμό Σπουδών του. 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών απονέμει «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών. Η υποστήριξη του ΠΜΣ γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική.

Το ΠΜΣ καλύπτει 90 ECTS και διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το 3ο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Τα μαθήματα διδάσκονται κατά ποσοστό 90% από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και κατά το υπόλοιπο ποσοστό από μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΠΑΔΑ ή άλλων ΑΕΙ καθώς και από μέλη ΕΔΙΠ με διδακτορικό και διδάσκοντες ΠΔ407/80.

Το ΠΜΣ έχει σκοπό να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να εμβαθύνουν σε ένα συγκεκριμένο πεδίο της επιστημονικής περιοχής του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού και να εμπλακούν άμεσα και ενεργά στην εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας στο πεδίο αυτό, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση μέλους ΔΕΠ, ενισχύοντας έτσι το ερευνητικό προφίλ και την πρωτότυπη ερευνητική παραγωγή του Τμήματος. Η ερευνητική κατεύθυνση του ΠΜΣ συνδέεται ουσιαστικά αλλά και διαδικαστικά με τα θεσμοθετημένα Εργαστήρια εντός του Τμήματος, στα οποία εντάσσονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. 

Επιπλέον σκοπός του ΠΜΣ είναι να καλλιεργήσει το έδαφος και να προετοιμάσει υποψήφιους διδάκτορες ελαχιστοποιώντας δια της βιωματικής ερευνητικής εμπειρίας τον κίνδυνο εγκατάλειψης της διαδικασίας από την πλευρά των μελλοντικών υποψηφίων διδακτόρων. 

Οι ανωτέρω σκοποί καθορίζουν και τα βασικά χαρακτηριστικά του ΠΜΣ, που είναι ο μικρός αριθμός προσφερόμενων θέσεων σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές έρευνας, η αυστηρή επιλογή των υποψηφίων, η λειτουργία σε καθεστώς πλήρους φοίτησης χωρίς χρέωση τελών φοίτησης, και η απαίτηση για δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας των μεταπτυχιακών φοιτητών προκειμένου να αποφοιτήσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν e-mail στο mscres@uniwa.gr ή να επισκεφθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ mscres.eee.uniwa.gr

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο