Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών & Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
Τίτλος Προγράμματος
Analysis and Design of Structures (Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών)
Δίδακτρα
Δωρεάν
Πρόσθετες Πληροφορίες

Γλώσσα Διδασκαλίας

Το ΔΠΜΣ «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών» έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα διεθνοποίησης των μεταπτυχιακών σπουδών του ΕΜΠ, με σκοπό τη συμμετοχή φοιτητών και από το εξωτερικό, καθώς και την προβολή των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων του ΕΜΠ. Στο πλαίσιο αυτό, με την υλοποίηση των δράσεων η διδασκαλία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε Πολιτικούς Μηχανικούς αποφοίτους Ελληνικών Πολυτεχνείων 5ετους κύκλου σπουδών ή ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, ή και σε Μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων. Οι κατηγορίες υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα είναι οι εξής: 

  • Απόφοιτοι της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και άλλων συγγενών Σχολών του ΕΜΠ ή άλλων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
  • Απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων/ Σχολών ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης της χώρας.
  • Απόφοιτοι Πολυτεχνείων ή Τεχνικών Πανεπιστημίων του εξωτερικού, εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Εκτός των Πολιτικών Μηχανικών, οι απόφοιτοι όλων των λοιπών Σχολών θετικής κατεύθυνσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού μπορούν να γίνουν δεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσουν πρόσθετα μαθήματα της Δομοστατικής και Γεωτεχνικής κατεύθυνσης από τα μαθήματα του 5ετούς προγράμματος σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

Η παρακολούθηση των πρόσθετων μαθημάτων διαρκεί 1 έως 2 το πολύ εξάμηνα. Αν στο παραπάνω διάστημα (1 ακαδημαϊκό έτος) δεν εξεταστούν επιτυχώς στα πρόσθετα μαθήματα δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο πρόγραμμα. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο