Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην περιοχή του Δομοστατικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης των Κατασκευών μετά από επιτυχή περάτωση του σχετικού κύκλου σπουδών.

Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΔΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά την διάρκεια των δύο πρώτων εξ αυτών, οι φοιτητές παρακολουθούν δέκα (10) μαθήματα, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η μεταπτυχιακή εργασία. Η μέγιστη διάρκεια σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο ημερολογιακά έτη. 

Πιστωτικές μονάδες

Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει δέκα τρεις (13) πλήρεις εβδομάδες. Κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) το σύνολο των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες, το σύνολο των μαθημάτων του δευτέρου εξαμήνου επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του τρίτου εξαμήνου σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Το Γενικό Σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) του Προγράμματος είναι ενενήντα (90).

Γλώσσα Διδασκαλίας

Τα προσφερόμενα μαθήματα μπορούν να διδάσκονται στην ελληνική ή και στην αγγλική γλώσσα. 

Δίδακτρα

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές που έχει αποφασίσει η Σύγκλητος του ΕΜΠ όσον αφορά στην μη καταβολή διδάκτρων ή τελών εγγραφής, τα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ παρέχονται δωρεάν.

Προσφερόμενα Μαθήματα

Ο κορμός των μαθημάτων προέρχεται από τον Τομέα Δομοστατικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ σε συνεργασία με τον Τομέα Γεωτεχνικής της ίδιας Σχολής και με τη σύμπραξη της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ. 

Χειμερινό Εξάμηνο

 • Εφαρμοσμένη Ανάλυση Ραβδωτών και Επιφανειακών Φορέων
 • Προχωρημένη Πλαστική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων
 • Προχωρημένη Δυναμική των Κατασκευών
 • Αξιοπιστία Κατασκευών
 • Θεωρία Κελυφών
 • Μη Γραμμική Ανάλυση Κατασκευών με Ραβδωτά Προσομοιώματα με Εφαρμογές στην Αντισεισμική Μηχανική
 • Σύγχρονα Προσομοιώματα Σχεδιασμού Κατασκευών ΩΣ
 • Θεωρία Σχεδιασμού Επισκευών και Ενισχύσεων
 • Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων Ι
 • Εφαρμογές της Γεωτεχνικής στα Δομοστατικά Έργα
 • Προχωρημένη Τεχνολογία Σκυροδέματος
 • Σχεδιασμός Κτιρίων από Χάλυβα
 • Μέθοδοι Επεξεργασίας Σημάτων και Εφαρμογή τους στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό
 • Θαλάσσιες Mεταλλικές Kατασκευές
 • Μηχανική Συνεχούς Μέσου
 • Μέθοδοι Διερεύνησης Υπεδάφους
 • Μηχανική Μάθηση

Εαρινό Εξάμηνο

 • Μη Γραμμικά Πεπερασμένα Στοιχεία
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Υπογείων Έργων
 • Συνοριακά Στοιχεία
 • Πειραματική Αντισεισμική Τεχνολογία
 • Στοχαστικά Πεπερασμένα Στοιχεία
 • Προχωρημένη Μηχανική της Τοιχοποιίας
 • Σχεδιασμός Καλωδιωτών Κατασκευών και Μεμβρανών
 • Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων ΙΙ
 • Ειδικά Θέματα Αντισεισμικής Τεχνολογίας
 • Βέλτιστος Σχεδιασμός Κατασκευών
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός Επιφανειακών και Υπογείων Γεωτεχνικών Έργων
 • Ειδικά Θέματα Τεχνικής Σεισμολογίας
 • Στατική Λειτουργία και Σχεδιασμός των Δομικών Φορέων
 • Παθολογία και Σχεδιασμός Κατασκευών σε Σεισμό
 • Τεχνολογικά Υλικά
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων
 • Εφαρμοσμένη Ελαστικότητα
 • Πλαστικότητα και Θραύση των Υλικών
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο