Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα
Ιατρική, Επιστήμης Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης & Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Τίτλος Προγράμματος
ΔΠΜΣ Βιοϊατρική Μηχανική (Biomedical Engineering)
Δίδακτρα
1500 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Με κοινή απόφαση των Πρυτάνεων του Πανεπιστημίου Κρήτης και Πολυτεχνείου Κρήτης και του Προέδρου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) αποφασίζεται το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και η Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης και το ΙΤΕ να συνάψουν πρωτόκολλο συνεργασίας με σκοπό την από κοινού ίδρυση και λειτουργία Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη Βιοϊατρική Μηχανική (Biomedical Engineering). To παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται βάσει του άρθρου 43 του νόμου 4485/2017.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές ετησίως.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο