Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής και Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τίτλος Προγράμματος
Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
Δίδακτρα
3000 ευρώ
Κατευθύνσεις

1. Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics (Operational Management in Shipping and Supply chainLogistics)
2. Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές (Technology of Automation in Shipping and Transportation)

Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» διοργανώνεται από το Τμήμα "Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής" του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα "Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών" του Πανεπιστημίου Αιγαίου και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές.

Βασικός στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» είναι να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ της ναυτιλιακής βιομηχανίας και των νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα την εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφορικής (ΙΤ) στην ναυτιλιακή επιχείρηση σε συνδυασμό με σύγχρονα αντικείμενα management όπως διαχείριση λειτουργιών, εφοδιαστική, χρηματοοικονομική, πράσινη ναυτιλία και ναυλώσεις στα πλοία από την μια, και από την άλλη την εισαγωγή του αυτοματισμού (Automation) και της ηλεκτροτεχνολογίας στην κίνηση και λειτουργία των πλοίων. Με την γεφύρωση αυτή μπορούν είτε επιστήμονες κοινωνικών, ανθρωπιστικών και διοικητικών επιστημών και μηχανικοί (ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, ναυπηγοί, υπολογιστών κ.α.) είτε αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού (Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Α’) και όχι μόνο να χρησιμοποιούν τα νέα αλλά και σύνθετα αυτά εργαλεία που προσφέρουν οι επιστήμες των υπολογιστών και των συστημάτων ελέγχου για την αποδοτικότερη εκπλήρωση των σκοπών της ναυτιλιακής βιομηχανίας. 

Με τις 2 σύγχρονες εξειδικεύσεις που διαθέτει: (α) ετοιμάζει στελέχη στην επιχειρησιακή διαχείριση λειτουργιών στην Ναυτιλία και Μεταφορές, και (β) μηχανικούς για την σχεδίαση-συντήρηση-επέκταση συστημάτων αυτοματισμού σε συστήματα μεταφορών με έμφαση στην ναυτιλία.

Προσφέρει στην εθνική οικονομία εξειδικευμένα στελέχη/επιστήμονες/τεχνικούς που αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα, ειδικότερα στην ναυτιλιακή βιομηχανία (εταιρείες τεχνικής υποστήριξης, ναυπηγεία κ.ά.) παρέχει τεχνικούς υψηλής στάθμης στο χώρο των ναυτικών αυτοματισμών, αλλά και ειδικούς στην διαχείριση λειτουργιών στο χώρο της ναυτιλίας (διαχείριση πληρωμάτων, στόλου, εφοδιαστικής κ.ά.). 

Φοίτηση στο Μεταπτυχιακό

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 10 μαθημάτων (5 κύρια μαθήματα και 5 μαθήματα ειδίκευσης), η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας και η επιτυχής παρακολούθηση 2 σεμιναρίων. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS), προερχόμενες οι 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα 10 μαθήματα, οι 4 πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα 2 σεμινάρια και οι 26 πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τη διπλωματική εργασία.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του ΔΜΣ του Προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθώς και η δυνατότητα μερικής φοίτησης καθορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

Η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Δ.Π.Μ.Σ. συνδυάζει δια ζώσης και σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Το ποσοστό της διδασκαλίας που θα γίνεται με τη χρήση «Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» μπορεί να φτάσει το 75% των διαλέξεων του μαθήματος.

Κατηγορίες Εισακτέων

Στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ., που οδηγεί στην απονομή του ΔΜΣ, γίνονται δεκτοί, ανάλογα με την κατεύθυνση, υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες είναι Πτυχιούχοι Τμημάτων Μηχανικών, Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας και Πληροφορικής Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) ή αντίστοιχων με τα αναφερόμενα Τμήματα, της ημεδαπής και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 34 του Ν.4485/2017). Επίσης, στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν. (Ά Πλοίαρχοι και Ά Μηχανικοί), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μετά από παρακολούθηση προπαρασκευαστικών εντατικών μαθημάτων (3 μαθήματα). Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με βάση το άρθρο 34 (1,2) του Ν.4485/2017. Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 8 άρθρο 34 Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι.

Τέλη Φοίτησης – Υποτροφίες

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 3.000 ευρώ. 

Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης καθώς και χορήγηση ολικής ή μερικής υποτροφίας βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων παρέχεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. κατ’ εφαρμογή όσων ορίζονται στο άρθρο 35 του ν.4485/2017 (Α΄/ 114).

Πληροφορίες - Επικοινωνία:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Τμήμα Μηχ. Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Κτίριο Ζ) – Γραφείο ΖΑ010 Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα – Π. Ράλλη & Θηβών 250 – Αιγάλεω –Τ.Κ 12244 

Τηλέφωνα: 210 5381327, Κιν. 6955442092 

Email: ntst@aegean.gr 

Κανονισμός ΠΜΣ

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο