Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS)

2. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ ανά Ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

Α. Μαθήματα Α΄ Εξάμηνου - Μαθήματα Υποδομής

 1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών/ Information Technology and Communications
 2. Ναυλώσεις και Ναυτασφαλίσεις/ Ship Chartering and Marine Insurance
 3. Ναυτιλιακή Οικονομική και Μάνατζμεντ/ Maritime Economics and Management
 4. Διοίκηση έργου/ Project Management
 5. Ναυτικό Δίκαιο & Οργανισμοί (K1)/ Maritime Law and International Maritime Organizations
 6. Ναυτική Τεχνολογία και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (K2)/ Marine Technology and Automation Control Systems

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Κ1 πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά το μάθημα 5
Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Κ2 πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά το μάθημα 6

B. Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου-Μαθήματα Kατευθύνσεων

Κατεύθυνση (Κ1): Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics (Operational Management in Shipping and Supply chainLogistics)

 1. Ναυτιλιακή Λειτουργική Διαχείριση/ Maritime Operation Management
 2. Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική/ Shipping Finance
 3. Ποσοτική Ανάλυση Ναυτιλιακών Αγορών/ Quantitative Analysis οf Shipping Markets
 4. Συστήματα Μεταφορών και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας/ Transportation Systems and Supply Chain Management
 5. Μέθοδοι Έρευνας / Research Methods

Κατεύθυνση (Κ2): Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές (Technology of Automation in Shipping and Transportation)

 1. Τεχνολογία Αισθητήρων και Μηχατρονική/ Sensors & Mechatronics Technology
 2. Σχεδίαση Ναυτικών Αυτοματισμών & Ηλεκτρικά Συστήματα Πρόωσης/ Design of Naval Automations & Electrical Propulsion Systems
 3. Δίκτυα Μετάδοσης Δεδομένων/ Data Transfer Networks
 4. Προχωρημένα Θέματα Ελέγχου και Συστήματα Επιτήρησης/ Advanced Supervisory Control Systems
 5. Μέθοδοι Έρευνας / Research Methods

Γ. Γ΄ Εξάμηνο: Διπλωματική Εργασία και Σεμιναριακά Μαθήματα

 1. Διπλωματική Εργασία / Thesis Project
 2. Σεμινάρια Εμβάθυνσης Γνώσης (επιλογή 2 σεμιναρίων) / Seminars
  1. Συστήματα Λιμένων (K1)/ Port Systems
  2. G.I.S. στη Ναυτιλία και Μεταφορές (K1)/ GIS in Shipping and Transportation
  3. Ραδιοναυτιλία-Ραντάρ (K2)/ Marine Radio Communications
  4. Ναυτικά Πληροφοριακά Συστήματα (K2)/ Marine Information Systems
  5. Πράσινη Ναυτιλία και Διαχείριση Υπεράκτιων Κατασκευών (Κ1 & K2)/ Green Shipping and Offshore Structures Management
  6. Αερομεταφορές (Κ1 & Κ2)/ Air Transportations

Δ. Προπαρασκευαστική περίοδο (κοινή για όλες τις κατευθύνσεις)

1. Μαθηματικά & Στατιστική
3. Οικονομική Θεωρία & Διοίκηση Επιχειρήσεων
4. Προγραμματισμό Η/Υ & Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Όσοι/ες από τους/τις επιλεγέντες/είσες επιθυμούν, θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης εντατικών προαπαρασκευαστικών μαθημάτων, πριν την έναρξη του κανονικού προγράμματος του ΔΠΜΣ.Οι απόφοιτοι των Σχολών Α.Ε.Ν. θα παρακολουθήσουν, κατά την προπαρασκευαστική περίοδο, και τα 3 μαθήματα.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο