Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα
Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (επισπεύδον), Συστημάτων Ενέργειας και Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού
Τίτλος Προγράμματος
Σύγχρονες Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων
Δίδακτρα
2000 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών
Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Σύγχρονες Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων» θα γίνονται δεκτοί τριάντα (30) φοιτητές ανά έτος.

Κατηγορίες Πτυχιούχων
Οι φοιτητές πρέπει να είναι απόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ των παρακάτω γνωστικών αντικειμένων:

  • Γεωπονίας
  • Δασολογίας
  • Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος και άλλων συναφών αντικειμένων
  • Άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, Τμημάτων Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. συναφούς γνωστικού αντικειμένου
  • Επιστήμες Περιβάλλοντος
  • Άλλων Τμημάτων με πενταετή (5) εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
  • Άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που κατά περίπτωση κρίνονται συναφείς από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών.
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο