Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα
Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Συστημάτων Ενέργειας και Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού
Τίτλος Προγράμματος
Σύγχρονες Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων
Δίδακτρα
2000 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Θέσεις Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται στους τριάντα (30) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

Υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές υποψηφιότητες αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου) Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ και συγκεκριμένα:

  • Π.Ε. Γεωτεχνικοί (Διπλωματούχοι του συνόλου των Γεωπονικών και των Γεωλογικών Τμημάτων)
  • Π.Ε. Δασολόγοι
  • Π.Ε. Μηχανικών (Διπλωματούχοι του συνόλου των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μηχανικών Περιβάλλοντος και άλλων συναφών αντικειμένων).
  • Τ.Ε. Μηχανικών (Πτυχιούχοι του συνόλου των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., Τοπογράφων Μηχανικών Τ.Ε. και άλλων συναφών αντικειμένων)
  • Τ.Ε. Γεωπόνων (Πτυχιούχοι του συνόλου των Τμημάτων Μηχανικής Βιοσυστημάτων Τ.Ε., Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε., Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.Ε.)
  • Π.Ε. Περιβαλλοντολόγοι (Διπλωματούχοι του συνόλου του κλάδου Π.Ε. Περιβάλλοντος).
  • Άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, Τμημάτων Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. συναφούς γνωστικού αντικειμένου
  • Άλλων Τμημάτων με πενταετή (5) εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
  • Άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που κατά περίπτωση κρίνονται συναφείς από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

Δίδακτρα
Τα συνολικά τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε € 2.000 και καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις κατόπιν σχετικών ανακοινώσεων.

Κανονισμός ΠΜΣ

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο